• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Pabeigti Pleikšņu ciema Centrālās ielas pārbūves darbi

92921e24 09b3 4154 82ad 091d1edb7edc

13. augustā būvdarbu veicējs SIA “Krustpils” informēja, ka pabeigti pārbūves darbi Centrālās ielas posmam 1,4 kilometru garumā Pleikšņos, Ozolaines pagastā. Tas ir viens no ceļiem, ko Rēzeknes novada pašvaldība atjauno autoceļu infrastruktūras uzlabošanas investīciju projektu ietvaros, izmantojot valsts aizdevumus pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Lasīt tālāk ...

Ozolaines skolas absolventu salidojums tiek pārcelts

Salidojums

Cien. Ozolaines skolas absolventi, bijušie pedagogi un darbinieki!
Šogad Ozolaines skolai svinam 150 gadu jubileju! Pagasta pārvalde bija iecerējusi organizēt absolventu tikšanās pasākumu, par godu zīmīgajai skolas jubilejai, taču sakarā ar valstī pastāvošajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, pasākums tiek ATCELTS.

Lasīt tālāk ...

Par pašvaldības autoceļa “Ritiņi – Krūmkalne” sāngrāvju tīrīšanas un atjaunošanas darbiem!

Ritini Krumkalne

Informējam, ka augustā otrajā pusē tiek plānoti pašvaldības autoceļa Nr.7613 “Ritiņi – Krūmkalne” sāngrāvju tīrīšanas un atjaunošanas darbi 1-3 metru platā joslā ar grunts izlīdzināšanu aiz grāvja ārējās malas, atbilstoši 07.01.2020. MK noteikumiem Nr.26. “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” izvirzītajām prasībām attiecīgajai ceļa klasei. Pēc tam notiks ceļa uzbēršana ar dolomīt šķembām (∅ 0-16).
Šim ceļam jau gadu gaitā ir izveidojies apaugums, kas traucē ūdens atvadi no ceļa brauktuves. Tā kā ceļš pārsvarā ir vienā līmenī ar apkārtējo reljefu, tad sāngrāvju tīrīšana nodrošinās ceļa seguma ilgizturību, ceļa konstrukcijas nestspēju, virszemes ūdens uztveršanu un aizvadīšanu no ceļa klātnes.

Lasīt tālāk ...

Par kasieres atvaļinājumu

silte2020

No 16.08.2021. līdz 29.08.2021. Ozolaines pagasta pārvaldes kasiere Lidija Vinogradova atradīsies atvaļinājumā. Kasieres neviens neaizvietos. Maksājumus var veikt izmantojot internetbanka pakalpojumus, vai Rēzeknes novada pašvaldības kasē – adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, vai Maltas pagastu apvienības kasē - adrese: Malta, Brīvības ielā 6.

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022