• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Paziņojums par publisko apspriešanu

Koki Pleikšņos

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Ozolaines pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2636, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā. Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem. Tiks novērsts apdraudējums cilvēku drošībai un veikti ceļa sāngrāvju tīrīšanas darbi.

Lasīt tālāk ...

Paziņojums par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas darbu

decembris2020 2

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumu Nr.163 par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un ņemot vērā Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas “Pasākumi un kārtība, kādā tiek veikti pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā” (kas apstiprināti ar Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.J.Kručānes 2021.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.1-8/6),nodrošinot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumu nolūkā, sargājot personu veselību un drošību, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa sniedz pakalpojumus pēc iepriekšējā pieraksta.

Lasīt tālāk ...

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienas2021

Dārgie Ozolaines pagasta iedzīvotāji!
Lieldienas katru pavasari nāk ar siltumu, saules gaismu un cerību. Tas ir laiks, kad kokos sāk vīterot putni, no zemes izspraucas pirmie asni, vēstot par jaunas dzīvības rašanos. Ik katram no mums sirdī līdz ar Lieldienām rodas vēlme mosties kopā ar dabu, kļūt aktīvākiem – sēt un stādīt, sakārtot vidi sev apkārt gan savā sētā, gan tuvākā apkārtnē. “Slimību, ārā, veselību iekšā” - šādi vārdi bieži skan nedēļu pirms Lieldienām - Pūpolsvētdienā, simboliski vēlot mums būt tik pat dzīvīgiem un veseliem kā apaļais pūpols. Arī tradicionālais Lieldienu ēdiens - apaļa un skaisti nokrāsota ola – simbolizē jaunu dzīvību, saules atgriešanos.

Lasīt tālāk ...

Pavasaris Ozolaines PII "Jāņtārpiņš"

742adf42 15e9 4bb2 aacf b77281e709f9

Marts ir pirmais pavasara mēnesis, kuru bērni vienmēr gaida ar nepacietību. Šogad marts mūs iepriecināja gan ar pavasara saulīti, gan pirmajām sniegpulkstenītēm, gan ar sniega vētrām un salu. Pavasaris, kad mostas visa daba, ir bērnu darbīgais laiks. “Taurenīšu” grupas bērniem nemaz nav laika sēdēt grupiņā, jo pagalmā ir tik daudz darāmā. Jāatrod pirmās pavasara pazīmes, jāaizdambē mazā tērcīte, kas tek gar nojumes galu, kamēr kūst sniegi, jāpagūst izpētīt sniegpulkstenīšu mazie, trauslie ziediņi, jāsagaida gājputni, jāapskata koku pumpuri un jāsagatavojas Lieldienām.

Lasīt tālāk ...

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021