• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Pagasts

FaceBook  

Ozolaines pagasts atrodas Rēzeknes novada centrālajā daļā uz dienvidrietumiem no Rēzeknes pilsētas. Pagasta administratīvais centrs kopš 2016.gada 4.novembra ir Balbišos. Juridiskā adrese: "Lazdas", Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633. 

Ozolaine

Vēsture:

Vēsturiski Ozolaines un Ozolmuižas pagasts bija viens pagasts. Ozolaines pagasta padome pirmo reizi ir pieminēta 1949.gadā, kā Latvijas PSR Rēzeknes rajona Ozolaines ciema Darba ļaužu deputātu padome. Tā atradās Balbišu ciemā. No 1994.gada maija tika ievēlēta LR Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta padome, atrašanās vieta - Bekšu ciemā. 2009.gadā Latvijā notika pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Pēc reformas Ozolaines pagasta padome apvienojās lielākā pašvaldībā jeb Rēzeknes novadā. 2009.gada jūlijā ieguva nosaukumu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde. Līdz 2016.gada 3.novembrim Ozolaines pagasta pārvaldes administratīvais centrs ir Bekši un tie atrodas 14 km no Rēzeknes. Kopš 2016.gada 4.novembra Ozolaines pagasta pārvalde atrodas Balbišos. Sākot ar 2019.gada1.janvārī Ozolaines pagasts ir Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības iestādes viena no sešām struktūrvienībam.

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes lēmumu Nr.285 (prot.Nr.13, 4.§)  no 2021.gada 23.septembra “Par pašvaldības iestāžu nosaukuma maiņu kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 69.1.panta piekto daļu, Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācija nolemj ar 2021.gada 1.oktobri veikt pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienība nosaukuma maiņu uz “Maltas apvienības pārvalde”.

 

Platība:

Ozolaines pagatsa platība sastāda 8043,1 ha, tajā skaitā: ūdeņi – 158.9 ha, meži – 1860,0 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4513,5 ha. Pagasta teritorijā ir paugurains reljefs (līdz pat 170 m virs jūras līmeņa). Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm mijoties ar mežu puduriem, veidojas mozaīkveida dabas ainavas. Atpūtnieki no tuvās un tālās apkārtnes iecienījuši Gaiduļu ezeru, kas vilina ar sakopto krastmalu, tīro ūdeni, labu piebraucamo ceļu un priežu mežu apkārt ezeram.

Iedzīvotāji:

Ozolaines pagasta teritorijā iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018.  ir 1959 [ uz 01.01.2017. - 2032 Avots: PMLP dati], kas ir trešais lielākais radītājs Rēzeknes novadā pēc Maltas un Silmalas pagasta. Vidējais apdzīvojuma blīvums pagasta teritorijā 24,1cilv/km2.

Ozolaines pagastā no kopējā iedzīvotāju skaita sastāda - krievu tautības iedzīvotāji – 52,5%, latvieši -38,7%, neizvēlētā tautība – 3,4%, poļu tautības – 2,2%, ukraiņu tautības – 1,1%, baltkrievu tautības – 1,4%, čigānu tautības – 0,3%, vāciešu tautības - 0,2%  un citas tautības – 0,2%.

Apdzīvotas vietas:

Vēsturiskais apdzīvojamais tips Ozolaines pagastā ir sādža. Ozolaines pagasta teritorijā atrodas divas samērā lielas apdzīvotas vietas, kurās ir lielākā iedzīvotāju koncentrācija. Lielākā no tām ir vasarnīcu teritorija – Pleikšņi. Pleikšņi nav pagasta ciems, bet blīvais teritorijas apdzīvojums tajā ir izskaidrojams ar to, ka Pleikšņi robežojas ar Rēzeknes pilsētu. Otra apdzīvotākā vieta ir Bekšu ciems.

Satiksme:

Pagasta teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnija: Berlīne – Varšava – Viļņa – Daugavpils – Rēzekne – St.Pēterburga.

1.šķiras valsts nozīmes autoceļi: Krievijas rob. (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas rob. (Medumi) un Rēzeknes apvadceļš.

Derīgie izrakteņi:

Galvenie derīgie izrakteņi pagasta teritorijā ir smilts un grants, ko iegūst galvenokārt nelielos karjeros un izmanto betona ražošanai un ceļu būvei.


 Ozolaines pagasta HIMNA (autore I.Rampāne) 4 20140227 1531919912

Ozolaine
Zila debess, zelta saule-
Manas mājas te.
Tēvu tēvu zeme artā
Saules krāsās mirdz.

Piedz.
Ozolaine, Ozolaine-
Staltās birzis šalc.
Ozolaine, Ozolaine
Manu sirdi sauc.

Paiet gadi, aiztrauc mūži
Vienmēr jauna tu.
Ziemas salā, vas’ras tveicē
Esi dārga man.

Piedz.
Ozolaine, Ozolaine-
Staltās birzis šalc.
Ozolaine, Ozolaine
Manu sirdi sauc.

 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021