Skatuves runas konkurss Rēzeknes novadā

Zvirbulis 2017 2Liepu pamatskolas skolēni 24. februārī piedalījās Rēzeknes novada skatuves runas konkursā mazākumtautību plūsmā. Skolu pārstāvēja skolas konkursa „Zvirbulis-2017” uzvarētāji- Darja Kuzņecova (3. kl.), Kristaps Kaupers(3. kl.), Ludmila Kairiša (7. kl.), Laura Greiškāne(7. kl.), Kristīne Stoļarova (7. kl.), Viktorija Stikute (9. kl.), Liāna Lukaševa (9. kl.).

Šajā konkursā vēl piedalījās runātāji no Maltas un Tiskādu vidusskolām, no Audriņu un Kruķu pamatskolām. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija arī Rēzeknē pazīstami režisori kā Māra Zaļaiskalns un Igors Mihailovs. Kopumā 30 dalībnieki mērojās spēkiem, lai iekļūtu 2. tūrē. Citiem paveicās vairāk, citiem mazāk. Arī uztraukums traucēja atvērties un norunāt savus darbus tā, kā gribētos. Taču, neskatoties uz to visu, mūsu skolēni guva ļoti labus panākumus.

Lasīt tālāk ...

Par projektu nedēļu Liepu pamatskolā

projektu neda 2017 liepu pamatskol 14 20170221 2082257110

No 7.februāra līdz 10.februārim Liepu pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma bija „Starpdisciplinārā mācīšanās”.
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 3 grupās. Ļoti interesants darbs bija sākumskolas skolēnu grupā, kuru vadīja Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma bija „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklējot informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinot uzdevumus, zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par pētāmo tēmu. Skolēni veica pētījumu “Ūdens kvalitāte un piesārņojums” un eksperimentus “Vai ūdenim ir forma?” un “Ūdens un temperatūra”. Skolēni sagatavoja aplikāciju ”Mākonītis ar ūdens lāsēm”, noformēja afišu “Ūdens ceļojums dabā”, kurā apkopoja un sistematizēja zināšanas par ūdens riņķojumu dabā. Šajā nedēļā sākumskolas skolēni izveidoja matemātisko uzdevumu krājumu par ūdeni un tilpumu un iemācījās jaunu deju “Strautiņš”. Skolotāju –konsultantu vadībā sagatavoja prezentāciju par savu darbu.

Lasīt tālāk ...

Skatuves runas konkurss „ZVIRBULIS- 2017” Liepu skolā

Zvirbulis 2017

Kas tur nāk ar vējiem spējiem,
Kas tur nāk ar saules pērlēm,
Kas tur putnu dziesmas bārsta?
„Pavasaris, pavasaris!”-
Zvirbulēni sauc.

17. februārī Liepu pamatskolas mazajā zālē „salidoja 17 zvirbulēni”- skolas labākie daiļlasītāji, lai sacenstos skatuves runas mākslā.
Šis konkurss nu jau ir tradicionālais, kurš katru gadu mūsu skolā notiek februāra sākumā. Šī konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Ļoti sverīgi ir attīstīt un pilnveidot mūsu skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolas skolēni ciemojās veco ļaužu pansionātā

ciemos veco auzu pansiont 2 20170210 1782453835

Visiem zināms un pazīstams ir izteiciens: „Bagāts ir nevis tas, kurš ņem un krāj, bet tas, kurš spēj dot.” Šoreiz neiet runa par materiālajām, aptaustāmajām vērtībām.Šoreiz gribas pastāstīt par to, ka Liepu pamatskolas skolēni kārtējo reizi „vecā” Jaunā gada priekšvakarā devās uz Rēzeknes veco ļaužu pansionātu, lai sniegtu svētku koncertu cilvēkiem, kuri ir kļuvuši slimi un nespēcīgi, kuriem nav tuvinieku, kas par viņiem rūpētos. Daudziem no viņiem nav līdzās tuvāko, kuri sniegtu mierinājumu skumjās un vājuma brīdī. Taču arī šo cilvēku sirdis ilgojas pēc svētku brīnuma, uzmanības, jauniem iespaidiem, gribas sajust, ka šaja pasaulē viņi vēl kādam ir vajadzīgi.
Mūsu skolas mazie mākslinieki ar sapratni uzņēma aicinājumu uzstāties tieši šo cilvēku priekšā. Vecās māmiņas un vectētiņus priecēja Liepu pamatskolas teātra pulciņa dalībnieki ar izrādi „Zaķa brīnumi”, kā arī pop-grupas „Mākonītis” mazie dziedātāji ar Ziemassvētku un Jaungada dziesmām.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolā notiks projektu nedēļa

projektu neda 2016 3 20160223 1563433917

No 7. līdz 10.februārim Liepu pamatskolā notiks projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma ir „Starpdisciplinārā mācīšanās”.
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādās 3 grupās. Sākumskolas skolēnu grupu vadīs Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma ir „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklēs informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinās uzdevumus, zīmēs un iegūs jaunās zināšanas par šo tēmu.
Pamatskolas skolēni tik sadalīti divās grupās. Pirmās grupas projektu nedēļas tēma ir „Ceļojums pa pasauli”. Skolēni Olgas Rapšas, Olgas Isakinas un Ritas Koroļkovas vadībā, iepazīsies un izpētīs angļu valodā runājošās valstis. Otrā grupa izvelējās tēmu „Ai, dzīvīte, ai dzīvīte, pie dzīvītes vajadzēja”. Viņi uzzinās, kā sagatavoties un interesanti nosvinēt Lieldienas. Sagatavos dekorējumus, tautasdziesmas, mīklas, ticējumus, rotaļas. Šo grupu vadīs Nellija Kotebo, Ināra Blinova un Inese Kokoreviča.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020