Dziedu dziesmu kāda bija…

Dziesmu dziedu kada bija2019

„Dziedu dziesmu kāda bija”- tā saucas konkurss, kurš notiek katru gadu Dricānu tautas namā folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku ” ietvaros. Tas ļauj skolēniem, folkloras draugiem un visiem interesentiem izpausties tradicionālajā solo dziedātājmākslā. Šis konkurss ir sava veida folkloras saglabāšanas un mūsu senču atstātā mantojuma apgūšanas un tālāknodošanas iespēja.
27.martā Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziedu dziesmu kāda bija” piedalījās arī Liepu pamatskolas dziedātāji- 1. klases skolniece Amanda Garā, kura ieguva 2. pakāpes diplomu. 5. klases dziedātāja Violeta Kuzņecova konkursā piedalās kopš 1. klases un gūst labus rezultātus. Arī šogad, kopā ar 6. klases skolnieci Karīnu Orlovu, kura piedalījās 2 reizi, ir ieguvušas 1. pakāpes diplomus un 27. aprīlī abas meitenes dosies uz Rīgu, lai piedalītos šī konkursa noslēgumā un mērotos balsīm ar visas Latvijas labākajiem dziedātājiem.

Lasīt tālāk ...

Gandarījums par 1.pakāpes diplomu vokālajā konkursā „Balsis”

Konkurss balsis2019.gada 14. februārī Maltas vidusskolas struktūvienības „Liepu pamatskola” vokālais ansamblis „Mākonītis” devās uz Rēzekni, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, kuru ik gadu organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.
Ansamblis „Mākonītis” un tā dalībnieki 1.-4. klašu 12 dziedātāji uz šādu konkursu devās pirmo reizi. Bija uztraukums un neziņa, kā ies, jo šeit piedalās nopietni un pieredzējuši kolektīvi.
Mums ļoti patika Rēzeknes novada vokālās studijas "Skonai" jaunākās grupas priekšnesumi. Tā mums bija svētīga pieredze, ko guvām, piedaloties šajā vokālajā konkursā.
Liepu pamatskolas vokālais ansamblis konkursā guva labus rezultātus, jo mēs ar lielu prieku un gandarījumu saņēmām 1. pakāpes diplomu!
Lai skan arī turpmāk un mūsu ansambļa dalībniekiem ir uzcītība un patika apmeklēt mēģinājumus. Gribas, lai mēs ar savām balstiņām radām prieku mūsu klausītājiem gan skolā, gan pagastā, gan novadā.

Ināra Blinova
Liepu pamatskolas vokālā ansambļa „Mākonītis” vadītāja

Liepu pamatskolas „zvirbuļi“ skatuves runas konkursā!

Zvirbuli 12.02.2019Laikā, kad februāris izstrādā savus darbus un nedarbus- putina, stindzina, līņā, pilina, silda vai gražojas, kā tas bija šodien,12 februārī, Rēzeknes novada domes lielajā zālē saskrēja pamatīgs „zvirbulēnu“ bars no Rēzeknes novada mazākumtautību plūsmas dažādām skolām, lai sacenstos skatuves runas mākslā. 25 konkursa dalībnieki cīnījās ne pa jokam, demonstrējot savas izteiksmīgās daiļrunas prasmes. Arī Liepu pamatskolas „zvirbulēni“ bija klāt- Amanda Garā(1. kl.), Dominika Tjarve (3. kl.), Loreta Runča (4. kl.), Kristaps Kaupers (5. kl.), Anastasija Železnjakova (5. kl.), Darja Kuzņecova (5. kl.), Valērija Ivanova (7. kl.), Kristina Stoļarova (9. kl.) un Laura Greiškāne (9. kl), pavisam 9 dalībnieki, kuri kļuva par uzvarētājiem skolas konkursā.

Konkurss ir tradicionāls, notiek jau daudzus, daudzus gadus. Tā uzdevums ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Ļoti svarīgi ir attīstīt un pilnveidot viņu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Runātājus vērtēja ļoti nopietna un kompetenta žūrija- režisori Māra Zaļaiskalns un Igors Mihailovs, kā arī aktieris Aivars Pecka.

Lasīt tālāk ...

Baltā dziesma Feimaņos

17.01.2019 2

Ir atnācis gada baltākais mēnesis-baltas takas, baltas debesis, baltas domas un darbi, jaunas apņemšanās, kuras gribam īstenot un veikt jaunajā gadā.
Tādā baltā ziemas dienā -17. janvārī Liepu pamatskolas dziedātāji devās uz Feimaņiem, lai piedalītos tradicionālajā sadziedāšanās festivālā „Baltā dziesma”. Skolu pārstāvēja 1.-4. klašu vokālā grupa „Mākonītis” un dziedātāju trio-Violeta Kuzņecova, Karīna Orlova un Kristaps Kaupers.

Lasīt tālāk ...

Pateicoties “Latvijas skolas soma” projektam

20181120 152334

Liepu pamatskolas 1.- 4.klases skolēniem “Latvijas skolas somas” projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt Latgales Kultūrvēstures muzeju un Latgales vēstniecību “Gors”.
Latgales Kultūrvēstures muzejā skolēniem tika piedāvāta muzejpedagoģiskā programma “ Pirmo reizi izstādē”. Interaktīva nodarbība muzejā, kuras mērķis ir rosināt izzināt kultūrvēsturiskus un sabiedriskus procesus, sekmējot daudzpusīgas personības attīstību. Muzejpedagoģiskās programmas mērķis bija attīstīt domāšanas, skatīšanas, vērtēšanas prasmes, mudināt dalīties ar iegūtajiem iespaidiem. Nodarbības laikā skolēni bija iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, ka arī skolēniem tika piedāvāta praktiskā darbošanās-zīmēšana. Izstādē skolēni ar interesi iepazinās ar mākslas darbiem. Aktīvi uzdeva jautājumus. Ar aizrautību zīmēja un apguva krāsu jaukšanas tehniku, strādājot ar zīmuļiem. Skolēni izteica lielu pateicību muzejpedagoģei Ingai Klīdzējai.
Latgales vēstniecībā “Gors” skolēniem bija unikālā iespēja iepazīties ar Latvijas Leļļu teātra izrādi “Pēdu dzinējs caps”. Latvijas Leļļu teātris spēlē izrādes ne tikai teātra telpās, bet arī izbraukumos visā Latvijas teritorijā. Latvijas Leļļu teātris veicina izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem, izmantojot gan tradicionālas, gan inovatīvas leļļu mākslas tehnikas. Vairāki skolēni atzina, ka pirmo reizi apmeklēja Leļļu teātri. Skolēni aktīvi dalījās ar iespaidiem par leļļu pavadoņiem un par lielām lellēm, ko redzēja izrādē.
Skolēni ar prieku un pateicību atzīmēja cik ir labi, ka ir tāds projekts “Latvijas skolas soma“.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020