Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

pumpursNo 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī Liepu pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “Pumpurs”.
Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītojamajiem no 5. līdz 12.klasei. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Lasīt tālāk ...

MALTAS VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBAI „LIEPU PAMATSKOLA” - 10 GADI!

7cd55916 3176 4e26 a9ab 2d8bb303af7b

2019.gadā aprit desmit gadi, kopš Liepu pamatskola ir Maltas vidusskolas struktūrvienība. Pa šo laiku mums ir izdevies saglabāt visas savas labākās tradīcijas un nodrošināt ciešu pilnvērtīgu sadarbību ar Maltas vidusskolu. Mūsu skolas skolēniem ir iespēja darboties Maltas vidusskolas telpās un iepazīties ar modernajām tehnoloģijām, kuras vēl nav pieejamas mūsu nelielajā skoliņā.
Liepu pamatskolas pedagogi, kopā ar Maltas vidusskolas pedagogiem, piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta mērķis ir īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī- attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā.

Lasīt tālāk ...

Tiksimies skolā!

Liepu skola2020

Katru gadu Liepu pamatskola aicina bērnus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar skolu. Šogad pasākums „Sveika, skola!” notiks 7. novembrī plkst.12.30.

Lasīt tālāk ...

Kas ir sikspārnis un ko mēs no tā varētu iemācīties!

sikspasnirs

8. oktobrī mūsu pagasta projekta “Dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība Ozolaines pagastā ilgtspējīgas vides kontekstā” ietvaros Liepu pamatskolā tika organizēta tikšanās ar Daugavpils LU biologu Aināru Pankjānu. Viņš novadīja nodarbības “ Iepazīstam sikspārņu pasauli”.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolas skolēni ekskursijā Siguldā

IMG 20190603 130440

Skolēni jau ir aizvēruši skolas durvis un devušies vasaras brīvlaikā, lai atpūstos jaunajam darba cēlienam. Mūsu skolas audzēkņiem vasaras brīvlaiks sākās ar vienu neaizmirstamu un piedzīvojumiem bagātu dienu. 3.jūnijā mūsu skolas čaklākie, centīgākie un aktīvākie skolēni devās ekskursijā uz Siguldu.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020