Projektu nedēļā uzsvaru likām uz Latvijas valsts simtgades nozīmību!

FaceBook  

projektu neda liepu pamatskol 1202 16022018 16 20180223 1940790459

No 12.februāra līdz 16.februārim Liepu pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma - „Latvijas valstij – 100”. Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 5 grupās. 

1.-3.klašu skolēnu grupu vadīja Tatjana Guļbinska un Alina Kozireva. Grupa izvēlējās tēmu „Ceļojums uz brīnumzemi”. Bērni meklēja informāciju dažādos avotos, to apkopoja un noformēja. Veicot šo darbu, mazie Latvijas iedzīvotāji paplašināja savas zināšanas par latviešu tautas folkloru un daiļliteratūru.

5.-6.klašu skolēnu grupa strādāja pie tēmas „ Rakstu rakstiem tēvu zeme”. Projekta laikā iepazinās ar latviešu etnogrāfiskajām zīmēm, to simbolisko nozīmi un auduma apdrukas tehnikām. Skolēni apguva auduma apdrukas tehnikas un izveidoja sienas dekoru ar etnogrāfisko zīmju elementiem, iemācījās latviešu tautas rotaļu “Pinu vīzes, viju auklas”. Šo grupu vadīja Nellija Kotebo, Ināra Blinova.
Dzimtās puses novadpētnieciskai izpētei bija veltīta 7.klases projektu nedēļas tēma - „Rēzeknes pieminekļi.” Darba mērķis bija iepazīšanās ar Latvijas un Rēzeknes novada vēsturi caur Rēzeknes pilsētas pieminekļu pētniecību. Projektu nedēļas sākumā skolēni, Ritas Koroļkovas, Gaļinas Bogdanovas un Aijas Zaharovas vadībā, apmeklēja Rēzeknes pilsētu un pēc plāna atrada katra  pieminekļa vietu, apskatīja un nofotografēja to. Bērni izveidoja kartotēku par Rēzeknes pieminekļiem, fotokolāžas un prezentāciju. Projektu nedēļas laikā katram bija iespēja apgūt jaunas iemaņas fotokolāžu veidošanā un attīstīt savas komunikācijas uzstājoties publiski.
“Latvju vārdu nozīmju daudzveidība” – tā bija 8.klases grupas tēma. Kopā ar skolotājām konsultantēm Olgu Rapšu un Inesi Kokoreviču, skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes latviešu valodā. Projektu nedēļas ietvaros bērni noskaidroja vairāku latviešu vārdu izcelsmi Latvju vārdiem, uzzināja, kas „nes” šos vārdus Latvijā, atrada vārdus grāmatās un sagatavoja prezentācijas.
Devītklasnieki, kā ierasts, pārbaudīja savus „spēkus” un vingrinājās eksāmenu darbu kārtošanā.
Projektu nedēļas prezentācija notika pēdējā projektu nedēļas dienā – piektdien. Skolēni ar prieku parādīja visu, ko sagatavoja, iemācījās un izveidoja. Ļoti patīkami, ka lielākā skolēnu daļa savas prezentācijas laikā runāja valsts valodā.

FOTOGALERIJA ŠEIT.

Gaļina Bogdanova
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja

 

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020