Par projektu nedēļu Liepu pamatskolā

FaceBook  

projektu neda 2017 liepu pamatskol 14 20170221 2082257110

No 7.februāra līdz 10.februārim Liepu pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma bija „Starpdisciplinārā mācīšanās”.
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 3 grupās. Ļoti interesants darbs bija sākumskolas skolēnu grupā, kuru vadīja Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma bija „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklējot informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinot uzdevumus, zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par pētāmo tēmu. Skolēni veica pētījumu “Ūdens kvalitāte un piesārņojums” un eksperimentus “Vai ūdenim ir forma?” un “Ūdens un temperatūra”. Skolēni sagatavoja aplikāciju ”Mākonītis ar ūdens lāsēm”, noformēja afišu “Ūdens ceļojums dabā”, kurā apkopoja un sistematizēja zināšanas par ūdens riņķojumu dabā. Šajā nedēļā sākumskolas skolēni izveidoja matemātisko uzdevumu krājumu par ūdeni un tilpumu un iemācījās jaunu deju “Strautiņš”. Skolotāju –konsultantu vadībā sagatavoja prezentāciju par savu darbu.

projektu neda 2017 liepu pamatskol 6 20170221 2092240868

Pamatskolas skolēni tika sadalīti divās grupās.
Pirmās grupas projektu nedēļas tēma bija „Ceļojums pa pasauli”. Skolēni Olgas Rapšas, Olgas Isakinas un Ritas Koroļkovas vadībā iepazina angļu valodā runājošās valstis. Bērni pētīja Lielbritāniju, ASV, Austrāliju, vairāk uzzināja par šo valstu simboliku, dabas bagātībām, ekonomiku, ievērojamākajiem tūrisma objektiem un tautas tradīcijām. Skolēniem bija iespēja attīstīt angļu valodas runāšanas prasmes, izmantojot interneta resursus angļu valodā.
Otrā pamatskolas grupa bija izvelējusies tēmu „Ai, dzīvīte, ai dzīvīte, pie dzīvītes vajadzēja”. Skolēni strādāja ar mērķi - iepazīt Lieldienu svinēšanas norises un tradīcijas Latvijā. Bērni izgatavoja dekoratīvās liela apjoma olas dažādās tehnikās. Atrada, apkopoja un izveidoja mīklas, ticējumus tautasdziesmas par Lieldienām, kā arī tās iemācījās. Grupa sagatavoja Lieldienu dančus un rotaļas. Šo grupu vadīja Nellija Kotebo, Ināra Blinova un Inese Kokoreviča.

 

 

 

 

projektu neda 2017 liepu pamatskol 8 20170221 1978140813

Devītklasnieki ievingrinājās eksāmenu darbu kārtošanā. Viņiem bija iespēja nokārtot testēšanas režīmā eksāmenus, kas precīzi atveido reāla eksāmena formātu – gan laikā, gan pēc procedūras un satura. Skolēni guva iemaņas un pieredzi uzmanības koncentrēšanā stresa situācijā.
Projekta dienas pagāja labvēlīgā atmosfērā, pozitīvā, radošā gaisotnē.

 

 

 

 

 

 

 

projektu neda 2017 liepu pamatskol 22 20170221 1386005757

Piektdien, 10.februārī, notika projektu nedēļas prezentācija, kur skolēni paradīja savus darba rezultātus. Pēc projektu nedēļas prezentācijas bērniem bija iespēja nodarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Pāvelu Vavilovu. Pāvels Vavilovs pastāstīja skolēniem par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu un apmācīja, kā rīkoties ārkārtas situācijās.

FOTOGALERIJA ŠEIT.

Gaļina Bogdanova
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020