Ozolaines pagasta pārvalde
Liepu pamatskola
Skulptūra Metāla Ozols
Bekšu ciems
Laizānu parks


Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no Ābeļu ielas mājas Nr.150 līdz Grants ielas "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads

30.09.2014.
„ Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no Ābeļu ielas mājas Nr.150 līdz Grants ielas "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/18

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no Ābeļu ielas mājas Nr.150 līdz Grants ielas "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 14 (dienas) no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst.15-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 30.09.2014.


Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam

30.09.2014.
„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības
Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/17

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikumā).
CPV kods: 15000000-8.

4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas.

6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.oktobrim, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 30.09.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 29.10.2014.


 

Laizānu parka labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu ciemā

22.09.2014.
„Laizānu parka labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu ciemā"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/16

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: .Laizānu parka labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu ciemā.
CPV kods: 45233260-9 (gājēju celiņu būvdarbi), 45247270-3 (ūdenskrātuvju būvdarbi), 45223800-4 (saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Līguma noslēgšana un darbu uzsākšana plānota no 2015.gada 1.marta.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.oktobrim plkst.15-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Iepirkuma instrukcija
Tehniskais projekts
Publicēts: 22.09.2014.

Atbildes uz jautājumiem
Publicēts: 30.09.2014. Papildināti 01.10.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem


 

Ozolaines pagasta Tautas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

22.09.2014.
„ Ozolaines pagasta Tautas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/15

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Ozolaines pagasta Tautas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana.
CPV kods: 71240000-2 (arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts Bekšu ciems.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Autoruzraudzība - līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.oktobrim plkst.15-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 22.09.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem


 

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020