• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Gada nogale Ozolaines pagastā!

FaceBook  

IMG 1031

Par jauku tradīciju Ozolaines pagasta pārvaldē un tās iestādēs strādājošajiem ir kļuvusi draudzīga saiešana neformālā gaisotnē pēdējā darba dienā 30. decembrī, lai atskatītos uz paveikto, pasapņotu par nākotnes iecerēm, lai izmantotu izdevību un apsveiktu viens otru Jaunajā gadā. Divas gada nogales šāds pasākums nevarēja notikt sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Taču šogad smaidīgi un priecīgi par kopā sanākšanas iespēju, tiesa “zaļajā režīmā ”, sanāca gandrīz visi darbinieki.

Tā kā valsts svētkos nebija iespējams sveikt pagasta pārvaldes un tās iestāžu darbiniekus darba jubilejas reizēs, tad šis bija tas brīdis, kad varēja pateikties darbiniekiem par ieguldīto darbu, spējām un centību sava pagasta attīstībā.
5 gadu darba jubilejā tika sveikta Nellija Kotebo (interešu izglītības pulciņa vadītāja), Santa Ostaša (Tautas nama vadītāja), Oksana Marjanova (sētniece, apkures katlu mašīniste), Rita Koroļkova un Inese Kokoreviča(Liepu pamatskolas skolotājas).
10 darba gadu jubilejā sveica Lieni Peļņu (lietvede).
15 gadu darba jubilejā tika sveikta Nadežda Osipova (interešu izglītības pulciņa vadītāja), Sergejs Orlovs (elektriķis).
20 gadus ir nostrādājuši Viktors Vinogradovs (attīrīšanas iekārtu operators) un Jekaterina Orlova (apkopēja).
Liepu pamatskolā strādā un tika sveiktas 30 gadu darba jubilejā skolotāja Tatjana Guļbinska un 35 gadu darba jubilejā skolotāja Marija Golubcova.
Tika izteikta pateicība un pasniegti atzinības raksti arī 4 darbiniekiem, kuri gada nogalē devās pelnītā atpūtā- Anfisa Runča (lauksaimniecības konsultante, apsaimniekojamās teritorijas pārzine), Jekaterina Linkeviča (PII ”Jāņtārpiņš ” skolotāja) ,Ludmila Blinova (Liepu pamatskolas nakts aukle), Ināra Blinova (Liepu pamatskolas un PII “Jāņtārpiņš” skolotāja).
IMG 1025

IMG_1026.jpg

Skatītājus izklaidēja folkloras kopa “Zeiļa” un sieviešu vokālais ansamblis “Nadežda” ar sirsnīgām un jautrām dziesmām. Vislielāko pārsteigumu pasākuma dalībnieki guva, noskatoties speciāli uzfilmētu īsfilmu ”Kā mēs braucām Ziemassvētku eglīti lūkoties”. Sižets jautrs, amizants, ļoti atraktīvs, kas uzdzina klātesošajos īstu jautrības dzirksteli.

IMG 1027
Visus gaidīja vēl viens pārsteigums, jo bija iespēja noskatīties dokumentālās filmas pirmizrādi par Ozolaines pagasta godu saimnieču kulināro mantojumu ar vietējo saimnieču- Valentīnas Mališevas, Antoņinas Greivules, Gaļinas Filipovas, Vijas Terentjevas un Ināras Blinovas piedalīšanos. Mandarīni, kūciņas, laba vēlējumi Jaunajā gadā un prieka pilnas sarunas ar kolēģiem Vecgada vakara priekšvakarā visu klātesošo labsajūtai- kas var būt labāks!

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022