• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam

16.01.2014.

„Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/1

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).

CPV kods: 30190000-7 (dažādas biroja iekārtas un piederumi); 39000000-2 (saimniecības preces); 39800000-0 (tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi); iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 27.janvārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Lēmums

Iepirkuma instrukcija

Publicēts: 16.01.2014.

 


 

„Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam”

„Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/3

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam
CPV kods: 03413000-8 (kurināmā koksne).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 10.martam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 27.02.2014.


 

Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam

„Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/4

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2014.gadam
CPV kods: 39100000-3 (mēbeles).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 10.augustam.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 11.martam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija

Publicēts: 27.02.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Publicēts: 13.03.2014.
 

„Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām "

Publicēts: 04.02.2014.

„Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām "

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/2

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām

CPV kods: 09134220-5 – dīzeļdegviela (NE 590), 09132100-4 – bezsvina benzīns.

4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzekne, Daugavpils, Rīga, Ventspils, Liepāja, Jēkabpils.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līgumā noteiktās kopējas līguma summas pilnīgai izpildei.

6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 17.februārim, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 


 

Sociālās dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana par administratīvo ēku

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2016/7
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Sociālās dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana par administratīvo ēku
CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5.Līguma izpildes laiks - no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 16.septembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 1.augustam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Tehniskais projekts
Publicēts: 20.07.2016.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 08.08.2016.


AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022