• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


„Ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZSLUDINĀŠANUkpfi

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iepirkumu
„Ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš""(projekta Nr. Nr.KPFI-15.3/156 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš"" ietvaros); ID Nr. RNP 2014/17
(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

Iepirkuma dokumentācija šeit.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Publicēts 16.septembrī 2014

 


 

Telpu remontdarbi Jauniešu centrā

09.06.2014.
„Telpu remontdarbi Jauniešu centrā"
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/13
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Telpu remontdarbi Jauniešu centrā
CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 20.jūnijam plkst.09-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 09.06.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 26.06.2014.


 

 

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””

09.06.2014.

„Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš""

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/12
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets:Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš"
CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 15.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 20.jūnijam plkst.08-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Publicēts: 09.06.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 02.07.2014.

 

Telpu remontdarbi Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/11
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Telpu remontdarbi Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā
CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 10.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 20.jūnijam plkst.09-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 09.06.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 26.06.2014.

 

„Līgo kalna labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Bekšu ciemā”. Atkārtoti

„ Līgo kalna labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Bekšu ciemā"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/10
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Līgo kalna labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Bekšu ciemā
CPV kods: 45223800-4 (saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 2.jūnijam plkst.15-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Labiekārtošanas projekts
Publicēts: 20.05.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022