• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


„PII “Jāņtārpiņš” teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana”

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/5
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: PII " Jāņtārpiņš" teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. CPV kodi: 77314100-5 (apzaļumošanas pakalpojumi), 45223800-4 (saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 28.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 23.februārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Iepirkuma instrukcija
Labiekārtošanas plāns
Labiekārtošanas projekts (dokumentu saglabāt uzreiz, jo pēc 2.mēnešiem nebūs pieejams)
Publicēts: 11.02.2015.

Kokmateriālu izmēri
Publicēts: 16.02.2015.

Precizējum par viengadīgajiem augiem, dekoratīvajiem kokiem un krūmiem, ziemcietēm un melnā agrotīkla izmēriem.
Publicēts: 17.02.2015.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 03.03.2015.


 

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana 2015.gadā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/4
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana
CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi), 45233141-9 ( ceļu uzturēšanas darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 30.novembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 10.februārim plkst.16-15 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 30.01.2015.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 03.03.2015.


„Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam”

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/3
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam
CPV kods: 39100000-3 (mēbeles).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 10.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 10.februārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Tehniskā specifikācija
Publicēts: 30.01.2015.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 19.02.2015.


„Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 26.01.2015.lēmumu Nr.2 iepirkums „Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš""( id.Nr.OPP 2015/2) tika pārtraukts.
Publicēts: 26.01.2015.


„Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/2
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš"
CPV kods: 45312310-3 (zibens aizsardzības ierīkošanas darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 1.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.februārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 20.01.2015.

Papildus informācija. ĒKAS PLĀNS
Publicēts: 22.01.2015.


 

Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/1
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām
CPV kods: 09134220-5 – dīzeļdegviela (NE 590), 09132100-4 – bezsvina benzīns.
4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzekne, Daugavpils, Rīga, Ventspils, Liepāja, Jēkabpils.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līgumā noteiktās kopējas līguma summas pilnīgai izpildei.
6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 20.janvārim, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 09.01.2015.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 21.01.2015.


 

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022