• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Paziņojums!

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri Rēzeknes novada pašvaldības Ozoalines pagasta pārvaldes pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier), kurā tiek ievietota informācija par Rēzeknes novada pašvaldības plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.


 

Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2019.gadam

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2018/4
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2018.gadam
CPV kods: 60140000-1 (neregulāri pasažieru pārvadājumi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 27.novembrim plkst.14-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma nolikums
Publicēts: 15.11.2018.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 03.12.2018.


 

Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām 2019.gadam

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2018/3
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām
CPV kods: 09134220-5 – dīzeļdegviela (NE 590), 09132100-4 – bezsvina benzīns.
4. Iepirkuma izpildes vieta: visā Latvijas Republikas teritorijā, t.sk. Rēzeknes novadā, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī, Rīgā.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz līgumā noteiktās kopējas līguma summas pilnīgai samaksai.
6. Piedāvājumus iesniegt: Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 21.novembrim plkst.14-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma nolikums
Publicēts: 09.11.2018.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 22.11.2018.


 

Pārtikas produktu piegāde Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “ Jāņtārpiņš” vajadzībām 2019.gadā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2018/2
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “ Jāņtārpiņš” vajadzībām 2019.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikumā).
CPV kods: 15000000-8.
4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no 2019.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.oktobrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma nolikums
Publicēts: 08.10.2018.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 15.11.2018.


 

Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, divu posmu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2018/1
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
divu posmu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
CPV kods: 71240000-2 (arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts Pleikšņu ciems.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 31.oktobrim. Autoruzraudzība - līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 2.maijam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma nolikums
Publicēts: 19.04.2018.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 03.05.2018.


 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022