Liepu pamatskolas skolēni skatuves runas konkursā!

Skatuves runa

Liepu pamatskolas skolēni 15. februārī piedalījās skatuves runas konkursā, kurš notika Rēzeknes novada lielajā zālē.
Šis ir ikgadējais konkurss, kura mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, kā arī attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
Skolēnu runas mākslu vērtēja profesionāli eksperti, režisori Igors Mihailovs, Māra Zaļaiskalns un Aivars Pecka, kuri ieklausījās skolēnu sagatavotajos darbos un novērtēja viņu skatuves runas iemaņas. Pavisam konkursā piedalījās 28 dalībnieki no novada mazākumtautību plūsmas skolām.
Liepu pamatskolu pārstāvēja seši konkursanti- Dominika Tjarve (2.kl.), Maksimilians Savickis(4.kl.), Kristaps Kaupers(4.kl.), Darja Kuzņecova(4. kl.), Laura Greiškāne(8.kl.) un Ludmila Kairiša(8.kl). Skolēni pierādīja,ka prot pārvarēt uzstāšanās drudzi, spēj koncentrēties, neaizmirsa to,ka tajā brīdī, kad viņi ir uz skatuves, viņi ir aktieri. Tāpēc arī rezultāti neizpalika. Laura Greiškāne un Kristaps Kaupers ieguva 1. pakāpes diplomu, Darja Kuzņecova – 2. pakāpes diplomu, Dominika Tjarve un Ludmila Kairiša- 3. pakāpes diplomu. Skolēnus šim konkursam sagatavoja skolotājas Inese Kokoreviča, Marija Golubcova, Ludmila Vinogradova un Ināra Blinova. Apsveiksim skolēnus ar šiem sasniegumiem un vēlēsim Kristapam Kauperam un Laurai Greiškānei sekmīgu uzstāšanos reģionālajā konkursā, kurš norisināsies 21. martā ARPC„Zeimuļs”.

Liepu pamatskolas skolotāja Ināra Blinova

Liepu pamatskolas 4. klases projektu nedēļas darbs!

liepu pamatskolas 4 klases projektu nedas darbs 13022018 6 20180226 1910352030

Lai Latvijas republikas 100-gadu jubilejas gaidās izpētītu ļoti svarīgu tēmu “Mana Latvija – mana Dzimtene”, mūsu klases skolēni izvēlējās interesantu metodi – interviju. Mūsu mērķis bija praktiskajā ceļā apgūt jaunas zināšanas par mūsu Dzimteni. Mums radās iespēja tikties ar mūsu Ozolaines pagasta cilvēkiem. Viņu viedoklis par mūsu valsti, dzimto vietu un jēdzienu-Dzimtene bija ļoti svarīgs priekš mums.

Violeta Kuzņecova:“Es gribu pastāstīt visiem cilvēkiem savus iespaidus par mūsu darbu. Pirmdien, projektu nedēļas sākumā, mēs izrunājām, kādi ir interviju veidi, kā vadīt interviju un sastādījām intervijas jautājumus. Trenējāmies intervēt viens otru, un otrdiena bija interviju diena. Mēs apmeklējām Ozolaines pagasta pārvaldi”.

Lasīt tālāk ...

Projektu nedēļā uzsvaru likām uz Latvijas valsts simtgades nozīmību!

projektu neda liepu pamatskol 1202 16022018 16 20180223 1940790459

No 12.februāra līdz 16.februārim Liepu pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma - „Latvijas valstij – 100”. Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 5 grupās. 

1.-3.klašu skolēnu grupu vadīja Tatjana Guļbinska un Alina Kozireva. Grupa izvēlējās tēmu „Ceļojums uz brīnumzemi”. Bērni meklēja informāciju dažādos avotos, to apkopoja un noformēja. Veicot šo darbu, mazie Latvijas iedzīvotāji paplašināja savas zināšanas par latviešu tautas folkloru un daiļliteratūru.

Lasīt tālāk ...

Folkloras kopa „Liepiņa” uzstājās Makašānos!

104 0007

Jau 18. reizi Liepu pamatskolas folkloras kopa „Liepiņa” piedalījās Nacionālā sarīkojuma „Pulkā eimu, pulkā teku” festivālā –skatē. Šogad šis pasākums notika Makāšānu amatu vidusskolā. Tēma, kuru izdziedāja, izspēlēja, izstāstīja visas Latvijas folkloras kopas bija gatavošanās kāzām, pūra locīšana, kāzu norises. Liepu pamatskolas folkloras kopa „Liepiņa” izvēlējās tēmu „Putnu kāzas”, jo pasākums notiek laikā, kad salidojuši visi putniņi, vij ligzdas, jautri skandina savas pavasarīgās dziesmas. Mūsu kolektīvs šajā skatē ieguva 2. pakāpes diplomu.

Lasīt tālāk ...

Mātes diena Liepu pamatskolā

mtes diena liepu pamatskol 11052018 2 20180515 1216360136

Ir klāt maijs, kad sveicam un īpaši apmīļojam savas māmiņas un vecmāmiņas. Katram māmiņa ir vismīļākā, visskaistākā un vislabākā. Tāpēc arī Mātes dienas priekšvakarā 11.maijā Liepu pamatskolas mazākie un lielākie mākslinieki priecēja visas māmiņas ar savām dziesmām, dzejoļiem un dejiņā. Pop grupa „Mākonītis” un folkloras kopa „Liepiņa” muzicēja un dziedāja savas skaistākās dziesmas, veltot tās māmiņām. Aizrautīgi un ritmiski dejoja sākumskolas deju grupas bērni. „Pavārmākslas noslēpumu” pulciņa zēni sacepa māmiņām cepumus un skaisti tos pasniedza pie tējas galda. Skanot sirsnīgai mūzikai māmiņas vēl kādu brīdi varēja pakavēties pie tējas tases un parunāt par dažādām lietām, jo kopēju tēmu sarunām patiešām ir daudz.
Lai māmiņām laba veselība, jautrs noskaņojums, lai saulains un jauks pavasaris.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022