Klāt jaunais 2021./2022. mācību gads!

Liepu skola 3

1.septembris, kā parasti, skolā ienāk ar skolēnu čalām, smiekliem un krāšņo rudens ziedu pušķiem, bet mūsdienās tas ienes arī savas korektīvas. Lai skolēni varētu droši mācīties klātienē, pirms mācību sākuma visiem izglītojamiem un nevakcinētajiem skolas darbiniekiem tiks veikta Covid-19 testēšana.
Šogad Liepu pamatskolā uzsāks mācības 7 pirmklasnieki. Pirmās klases audzinātājas darba pienākumus veiks bijusī Liepu pamatskolas absolvente – Sņežana Karziņina.

Lasīt tālāk ...

Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā

pumpurs

 

Jau otru mācību gadu Liepu pamatskola piedalās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekta ietvaros II semestrī 2020.-2021.mācību gadā tika sniegts atbalsts sešiem zēniem un vienai meitenei. Projektā iesaistītie skolēni bija vecumā no 12 gadiem līdz 17 gadiem. Divi skolēni mācās 9.klasē, divi -7.klasē un trīs skolēni no 6.klases.
Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības.
Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā. Konsultācijas sniedza 6 pedagogi.
Šajā semestrī daudz grūtību sagādāja darbs attālinātā mācību režīmā. Skolēnu tehniskais nodrošinājums mājās bija ļoti atšķirīgs. Daudzās ģimenēs vienīgo datoru bija jādala ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, jo daudzi arī strādā attālināti. Ne visiem projektā iesaistītajiem skolēniem bija nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi strādātu ar datoru. Dažiem bija grūtības ar pašdisciplīnu un sava laika plānošanu. Dažreiz konsultācijas notika pēc vairākiem skolotāju atgādinājumiem, vai pavisam nenotika.
Neskatoties uz grūtībām, projektā iesaistītie izglītojamie un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākajā darbā.

 

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolā noslēdzies mācību gads!

DJI 0027

Noslēdzies 2020./2021.mācību gads, kurš paliks atmiņā kā mācību gads attālinātā mācību režīmā. No 2020.gada 26. oktobra Liepu pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni uzsāka mācības attālināti, no 7.decembra attālināti sāka mācīties arī 5.- 6.klašu skolēni un no 2021.gada 25.janvāra attālināti sāka mācīties visi skolēni. Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns mūsdienu laika izaicinājums. Pa šo laiku mēs - skolotāji, skolēni un vecāki - uzzinājām daudz jauna par virtuālās vides iespējām.
Mācību darbā skola šajā laikā izmantoja dažādus savstarpējās saziņas veidus – e-klasi, tālruņus, īsziņas, WhatsApp - ar mērķi pēc iespējas produktīvāk nodrošināt saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Skolotāji veiksmīgai mācību vielas apgūšanai izmantoja tiešsaistes stundas (zoom.com, virtuālaskola.lv vai meet.google.com platformas), kurās skolotāji un skolēni varēja redzēt un dzirdēt viens otru.
Skola bija arī parūpējusies par nepieciešamās datortehnikas nodrošināšanu gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotājiem tika dota iespēja darbam izmantot savus skolas datorus. Skolēnu ģimenes, kurām mājās nebija ne datora, ne planšetes, ne atbilstoša telefona, saņēma viedierīci ar internetu uz attālināto apmācību laiku. Mācību procesam beidzoties, skolēniem saņemtās viedierīces jāatgriež skolai atpakaļ. Neskatoties uz sniegto palīdzību, skolēnu tehniskais nodrošinājums mājās bija ļoti atšķirīgs. Daudzās ģimenēs vienīgo datoru bija jādala ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, jo daudzi arī strādā attālināti. Daudz grūtību bija sākumskolā, jo sākumskolas vecuma bērniem vēl nav nepieciešamo prasmju un iemaņu, lai patstāvīgi strādātu ar datoru.

Lasīt tālāk ...

„Zinātnes un mākslas krustpunkti” Liepu pamatskolā

ZOOMSkolēniem mācību process aizvien notiek attālināti, bet arī šajā laikā ir iespējams uzzināt daudz jauna, interesanta un aizraujoša. Projekts ‘’Latvijas skolas soma’’ piedāvā skolēniem dažādas aktivitātes tiešsaistē. Arī mēs, Liepu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni, izmantojām šo iespēju. Mēs izvēlējāmies Laboratorium piedāvāto tiešsaistes programmu ‘’Zinātnes un mākslas krustpunkti’’.
Izglītojamie ZOOM platformā iepazinās ar to, kad satiekas zinātne un māksla. Interaktīvā nodarbībā izglītojamie uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot filmu „Dvēseļu putenis”, kas uzņemta pēc A. Grīna tāda paša nosaukuma romāna, nodarbības vadītājs rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmas notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri u.t.t. Tas viss nebūtu iespējams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām. Skolēniem bija dota unikāla iespēja paskatīties aizkulisēs, lai redzētu, kā top īsta māksla.
Nodarbības laikā veidojās saruna starp nodarbības vadītāju un skolēniem-vadītājs uzdeva jautājumus, uz kuriem skolēniem bija iespēja atbildēt; arī skolēni varēja uzdot jautājumus vai komentēt redzēto.
Skolēni atzina, ka šāda nodarbība bija ļoti izzinoša un informācijas bagāta. Šādas lietas skolēni redzēja un dzirdēja pirmo reizi.

Lasīt tālāk ...

Digitālā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā ”

I.Kalniņam 80

Šogad vienam no izcilākajiem Latvijas komponistiem - Imantam Kalniņam aprit 80 gadi. Liepu pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties un noklausīties programmas „Skolas soma ” piedāvāto un Imantam Kalniņam veltīto izglītojošo, aizraujošo, saturīgo videolekciju „Sprādziens mūzikā”, kuru piedāvāja SIA „Dzīva skaņa”. Koncertlekciju vadīja Latvijā populāra mūziķe Ieva Sutugova.
Izglītojošā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā” notika diģitālā veidā, kura paredzeta attālinātajam mācību procesam. Koncertlekcijas filmēšana notika studijā, kas aprīkota ar profesionālu gaismas, skaņas un video tehniku. Skoleniem bija iespēja noklausīties augstas kvalitātes skaņas ierakstus. Koncertlekcija tika pavadīta ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem profesionāļu sniegumā. Koncertlekcijā piedalījās pieredzējusi, augsti profesionāla instrumentāla grupa. Visi priekšnesumi tika sniegti emocionali pozitīvā gaisotnē. Skolēni atcerējās un atsauca atmiņā, kas ir instrumentāls kvintets, izbaudīja populāru mūzikas instrumentu, kā kontrabass, ģitāra, čells, sitamie instrumenti, spēlēšanas īpatnības un plašās iespējas. Diģitālās koncertlekcijas laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas mūzikas dzīves aktualitātēs, populārās mūzikas žanru daudzveidībā, Imanta Kalniņa daiļradē un aizpildīt darba lapu ar organizatoru piedāvāto krustvārdu mīklu.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022