Ziemassvētku pasākums Liepu pamatskolā!

ziemassvtku paskums liepu pamatskol 21122021 9 20211221 1417400042

Kad laukā virpuļo sniegpārslas jautrā dejā un baltā sniega sega apņem mājas un mežus, ir klāt gada jaukākie svētki-Ziemassvētki un Jaunais gads. Skolēni katru gadu ar nepacietību gaida šos svētkus, jo tie parasti atnāk ar noslēpumu un jaukiem pārsteigumiem.

Lasīt tālāk ...

“Latvijas skolas soma” Liepu pamatskolā no 01.09.2021. līdz 20.12.2021.

soma

Šajā mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, projekts “Latvijas skolas soma” piedāvā skolēniem dažādas aktivitātes. Mēs, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā izmantojām piedāvājumu no SIA „Sveču darbnīca” - sveču meistardarbnīcas programmu. Pirms nodarbībām skolēni latviešu valodas un vēstures stundās parunāja par sveču attīstību vēstures laika gaitā. Vizuālās mākslas stundās zīmēja sveces.
2021.gada 11.oktobrī visi skolēni pa klašu grupām apmeklēja Sveču meistardarbnīcas nodarbības. Lektors izsmeļoši pastāstīja par to, kā senatnē cilvēki izgaismoja mitekļus. Viņš ar uzskates materiāliem rādīja, kādas bija apgaismošanas ierīces agrāk un kā tās mainījās laika gaitā. Skolēni ar interesanti klausījās un atbildēja uz lektora daudzveidīgajiem jautājumiem un papildināja savas zināšanas par svecēm un to izgatavošanu.

Lasīt tālāk ...

Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā

pumpursŠajā mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “PuMPuRS”. Projekta ietvaros atsevišķiem skolēniem bija iespēja apmeklēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības.

Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma papildus individuālas konsultācijas. Pedagogi centās pielietot dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Šī mācību gadā 1.semestrī projektā piedalījās 7 skolēni no 3. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 6 pedagoģi. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, krievu, angļu valodā un matemātikā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radīja skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlaboja mācību sasniegumu dinamiku. Gandrīz visi skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās.

Gaļina Bogdanova,
Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas "PuMPuRS" koordinatore

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā.

Tēti ir pelnījuši Tēva dienu!

Tevu dienaLatvijā Tēva dienu atzīmē septembra otrajā svētdienā, attiecīgi šogad – 12. septembrī.
Tēva diena kā svinams pasākums vēl aizvien nav izvērties par tradīciju, tāpēc lai šos svētkus popularizētu, mums radās ideja izveidot bērnu darbu izstādi “Kaklasaite tētim.”
Ar saviem darbiem bērni šo dienu tēviem padarīs krāsaināku un jautrāku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022