Skatuves runas konkurss „ZVIRBULIS- 2017” Liepu skolā

Zvirbulis 2017

Kas tur nāk ar vējiem spējiem,
Kas tur nāk ar saules pērlēm,
Kas tur putnu dziesmas bārsta?
„Pavasaris, pavasaris!”-
Zvirbulēni sauc.

17. februārī Liepu pamatskolas mazajā zālē „salidoja 17 zvirbulēni”- skolas labākie daiļlasītāji, lai sacenstos skatuves runas mākslā.
Šis konkurss nu jau ir tradicionālais, kurš katru gadu mūsu skolā notiek februāra sākumā. Šī konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Ļoti sverīgi ir attīstīt un pilnveidot mūsu skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Lasīt tālāk ...

Par projektu nedēļu Liepu pamatskolā

projektu neda 2017 liepu pamatskol 14 20170221 2082257110

No 7.februāra līdz 10.februārim Liepu pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma bija „Starpdisciplinārā mācīšanās”.
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 3 grupās. Ļoti interesants darbs bija sākumskolas skolēnu grupā, kuru vadīja Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma bija „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklējot informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinot uzdevumus, zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par pētāmo tēmu. Skolēni veica pētījumu “Ūdens kvalitāte un piesārņojums” un eksperimentus “Vai ūdenim ir forma?” un “Ūdens un temperatūra”. Skolēni sagatavoja aplikāciju ”Mākonītis ar ūdens lāsēm”, noformēja afišu “Ūdens ceļojums dabā”, kurā apkopoja un sistematizēja zināšanas par ūdens riņķojumu dabā. Šajā nedēļā sākumskolas skolēni izveidoja matemātisko uzdevumu krājumu par ūdeni un tilpumu un iemācījās jaunu deju “Strautiņš”. Skolotāju –konsultantu vadībā sagatavoja prezentāciju par savu darbu.

Lasīt tālāk ...

Skatuves runas konkurss Rēzeknes novadā

Zvirbulis 2017 2Liepu pamatskolas skolēni 24. februārī piedalījās Rēzeknes novada skatuves runas konkursā mazākumtautību plūsmā. Skolu pārstāvēja skolas konkursa „Zvirbulis-2017” uzvarētāji- Darja Kuzņecova (3. kl.), Kristaps Kaupers(3. kl.), Ludmila Kairiša (7. kl.), Laura Greiškāne(7. kl.), Kristīne Stoļarova (7. kl.), Viktorija Stikute (9. kl.), Liāna Lukaševa (9. kl.).

Šajā konkursā vēl piedalījās runātāji no Maltas un Tiskādu vidusskolām, no Audriņu un Kruķu pamatskolām. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija arī Rēzeknē pazīstami režisori kā Māra Zaļaiskalns un Igors Mihailovs. Kopumā 30 dalībnieki mērojās spēkiem, lai iekļūtu 2. tūrē. Citiem paveicās vairāk, citiem mazāk. Arī uztraukums traucēja atvērties un norunāt savus darbus tā, kā gribētos. Taču, neskatoties uz to visu, mūsu skolēni guva ļoti labus panākumus.

Lasīt tālāk ...

Balva labākajiem Liepu pamatskolas skolēniem – ekskursija uz Cēsīm un Valmieru

Ceis valmiera3

Pēc ikgadējās tradīcijas Liepu pamatskolā tika apbalvoti labākie skolēni par sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā, par piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, kā arī par priekšzīmīgu uzvedību skolā visa mācību gada garumā. Šogad tie bija 30 izglītojamie no visām klasēm, kuri kā balvu nopelnīja braucienu uz Cēsīm un Valmieru.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022