Ekskursija uz Daugavpili programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros!

Rotko centrs

Izmantojot projekta “Latvijas skolas soma” kultūras pasākumu piedāvājumus, 4. aprīlī Liepu pamatskolas 8. un 9. klašu izglītojamie devās ekskursijā uz Marka Rotko mākslas centru un Zinatkāres ZINOO centru Daugavpilī.
Marka Rotko centrā skolēni tika iepazīstināti ar ievērojamā mākslinieka Marka Rotko dzīves gaitu un viņa izcilajiem mākslas darbiem, kā arī guva jaunas zināšanas par mākslas virzieniem.
Darbojoties grafikas mākslas darbnīcā, izglītojamie uzzināja un izmēģināja augstspiedoga tehniku, tādējādi pilnveidojot savas prasmes vizuālajā mākslā.

Lasīt tālāk ...

Interesanta ekskursija!

МКлщдувяф

Лиепская основная школа на протяжении нескольких лет участвует в проекте, суть которого заключается в том, что за примерное поведение в течение недели учащиеся получают жетон. Когда таких жетонов набирается 5, они получают поощрение.
Поощрением может служить посещение театра, кино, экскурсия и т. д.
В этот раз ученики старших классов, которые набрали нужное количество жетонов, решили поехать на экскурсию в колледж Государственной пограничной охраны.
При входе в колледж мы прошли через пропускной пункт, где проверили наш путевой лист.
Затем к нам вышла Даце Зариня, которая и стала нашим гидом. Она рассказала нам о распорядке дня учащихся колледжа, об их обязанностях, показала видеофильм об этом учебном заведении.
Мы имели возможность посетить здесь музей. Нашим ученикам было позволено подержать в руках саблю и винтовку, что произвело на мальчиков неизгладимое впечатление. Познакомились, какую форменную одежду носят пограничники. Можно было примерить головные уборы и сфотографироваться.

Lasīt tālāk ...

“Vara Talants 2019” Bērzgalē!

20190308 114308

Bērzgales kultūras namā 8.martā pulcējās Rēzeknes novada skolu dziedātāji un dejotāji, lai piedalītos ikgadējā festivālā “Vara Talants 2019”. Šogad Talantu šovs pulcināja 35 izpildītājus un kolektīvus no dažādām Rēzeknes novada skolām, jauniešu centriem.
Liepu pamatskolas skolēni sagatavoja šim festivālam divus priekšnesumus: dziesmu un deju.

Lasīt tālāk ...

Dziedu dziesmu kāda bija…

Dziesmu dziedu kada bija2019

„Dziedu dziesmu kāda bija”- tā saucas konkurss, kurš notiek katru gadu Dricānu tautas namā folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku ” ietvaros. Tas ļauj skolēniem, folkloras draugiem un visiem interesentiem izpausties tradicionālajā solo dziedātājmākslā. Šis konkurss ir sava veida folkloras saglabāšanas un mūsu senču atstātā mantojuma apgūšanas un tālāknodošanas iespēja.
27.martā Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziedu dziesmu kāda bija” piedalījās arī Liepu pamatskolas dziedātāji- 1. klases skolniece Amanda Garā, kura ieguva 2. pakāpes diplomu. 5. klases dziedātāja Violeta Kuzņecova konkursā piedalās kopš 1. klases un gūst labus rezultātus. Arī šogad, kopā ar 6. klases skolnieci Karīnu Orlovu, kura piedalījās 2 reizi, ir ieguvušas 1. pakāpes diplomus un 27. aprīlī abas meitenes dosies uz Rīgu, lai piedalītos šī konkursa noslēgumā un mērotos balsīm ar visas Latvijas labākajiem dziedātājiem.

Lasīt tālāk ...

Gandarījums par 1.pakāpes diplomu vokālajā konkursā „Balsis”

Konkurss balsis2019.gada 14. februārī Maltas vidusskolas struktūvienības „Liepu pamatskola” vokālais ansamblis „Mākonītis” devās uz Rēzekni, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, kuru ik gadu organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.
Ansamblis „Mākonītis” un tā dalībnieki 1.-4. klašu 12 dziedātāji uz šādu konkursu devās pirmo reizi. Bija uztraukums un neziņa, kā ies, jo šeit piedalās nopietni un pieredzējuši kolektīvi.
Mums ļoti patika Rēzeknes novada vokālās studijas "Skonai" jaunākās grupas priekšnesumi. Tā mums bija svētīga pieredze, ko guvām, piedaloties šajā vokālajā konkursā.
Liepu pamatskolas vokālais ansamblis konkursā guva labus rezultātus, jo mēs ar lielu prieku un gandarījumu saņēmām 1. pakāpes diplomu!
Lai skan arī turpmāk un mūsu ansambļa dalībniekiem ir uzcītība un patika apmeklēt mēģinājumus. Gribas, lai mēs ar savām balstiņām radām prieku mūsu klausītājiem gan skolā, gan pagastā, gan novadā.

Ināra Blinova
Liepu pamatskolas vokālā ansambļa „Mākonītis” vadītāja

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022