Tiksimies skolā!

Liepu skola2020

Katru gadu Liepu pamatskola aicina bērnus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar skolu. Šogad pasākums „Sveika, skola!” notiks 7. novembrī plkst.12.30.

Lasīt tālāk ...

Kas ir sikspārnis un ko mēs no tā varētu iemācīties!

sikspasnirs

8. oktobrī mūsu pagasta projekta “Dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība Ozolaines pagastā ilgtspējīgas vides kontekstā” ietvaros Liepu pamatskolā tika organizēta tikšanās ar Daugavpils LU biologu Aināru Pankjānu. Viņš novadīja nodarbības “ Iepazīstam sikspārņu pasauli”.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolas skolēni ekskursijā Siguldā

IMG 20190603 130440

Skolēni jau ir aizvēruši skolas durvis un devušies vasaras brīvlaikā, lai atpūstos jaunajam darba cēlienam. Mūsu skolas audzēkņiem vasaras brīvlaiks sākās ar vienu neaizmirstamu un piedzīvojumiem bagātu dienu. 3.jūnijā mūsu skolas čaklākie, centīgākie un aktīvākie skolēni devās ekskursijā uz Siguldu.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolas sākumskolas skolēnu ekskursija Rīgā

20190430 153255

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma” Liepu pamatskolas 1.- 4.klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas galvaspilsētu – Rīgu.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skolēniem tika piedāvāta muzejpedagoģiskā programma “Orientējies muzejā”– interaktīva izglītojoša nodarbība muzejā. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar muzeja ekspozīciju, pievēršot viņu uzmanību tam, no kādiem materiāliem ir gatavoti mākslas darbi un kā tie rotāti. Skolēni uzzināja, kas ir lietišķā māksla un kādas ir tās dažādās izpausmes. Ekspozīcijā iekļauti darbi no visām 7 muzeja kolekcijām - keramikas un porcelāna, stikla, tekstila, ādas, koka, metāla un dizaina. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti arī ar informāciju par muzeja ēku – bijušo Sv. Jura baznīcu, senāko saglabājušos mūra ēku Baltijā. Otrajā nodarbības daļā skolēniem spēles veidā tika doti dažādi uzdevumi. Sadaloties grupās, skolēni salika puzli, aizpildīja krustvārdu mīklu, meklēja ekspozīcijā darbus pēc dotiem fragmentiem un noslēgumā veica radošo uzdevumu. Muzejā skolēni ar interesi un aizrautību iepazinās ar mākslas darbiem, aktīvi uzdeva jautājumus.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolā skolēni vāc PET pudeles!

Skoleni vac PET pudeles

Jau vairākus gadus SIA "ALAAS" sadarbībā ar AS "Latvijas Zaļais punkts" izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā "Sāc ar sevi!" Arī mūsu - Liepu pamatskolas - skolēni iesaistījās šajā aktivitātē jau trešo mācību gadu. Tā kā PET pudeles var pārstrādāt un atkārtoti izmantot līdz pat 30 reizēm, tad mēs darām ļoti lielu un labu darbu. Daudzi skolas skolēni ar lielu interesi nesa uz skolu tukšās PET pudeles, jo mūsdienās katra ģimene šajās pudelēs iegādājas visdažādākos dzērienus. Daudzi skolēni šajā aktivitātē ar aizrautību iesaistījās visus trīs gadus. Tādējādi skolēni iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā un veicina dabas resursu saglabāšanu. Šogad mūsu skolas skolēni savāca 220 kilogramus tukšo pudeļu. Ceru, ka arī nākamajā mācību gadā mēs ar aizrautību darīsim šo darbu!

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022