Jau otro mācību gadu Liepu pamatskola piedalās projektā "PuMPuRS"

pumpurs

Tas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekta ietvaros I semestrī tika sniegts atbalsts 7 Liepu pamatskolas skolēniem no 5. līdz 9. klasei, konsultācijas sniedza 6 pedagogi.
Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros apguve sagādāja grūtības.
Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radījis skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlabojis mācību sasniegumu dinamiku.
Izglītojamie atzinīgi novērtēja iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu.
Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākajā darbā un 2020./2021.m.g. II semestrī projekta darbs tiks turpināts.

Lasīt tālāk ...

LIEPU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES!

IMG 2704

Beidzās 2020.gads, kas atstājis paliekošas pēdas pasaules vēsturē. Līdz ar Covid-19 mūsu daudzmaz noregulētajā ikdienā ielauzās pārmaiņas, ierobežojumi, grūtības. Dzīve ir kļuvusi citādāka mums visiem.
No 26. oktobra Liepu pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni mācās attālināti, no 8.decembra attālināti mācās arī 5.- 6.klašu skolēni. Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns pieredzes stāsts, kurā mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki – nonākam pie jaunām atklāsmēm, tveram jaunus izaicinājumus.
Mācību darbā skola izmanto dažādus saziņas veidus – e-klasi, tālruņus, īsziņas, WhatsApp, lai nodrošinātu saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Bet šajā laikā ir arī atšķirības no pavasara attālinātās apmācības. Daudzi skolotāji veiksmīgai mācību vielas apgūšanai izmanto tiešsaistes stundas (zoom.com, virtualaskola.lv vai meet.google.com platformas), kurās skolotāji un skolēni var redzēt un dzirdēt viens otru. Tagad mēs visi saprotam, ka dzīvā saskarsme skolas mācību procesā ir ļoti būtiska.

Lasīt tālāk ...

Ekskursija uz Gulbeni

1

Jau trešo gadu Liepu pamatskolas skolēni izmanto iespēju apmeklēt muzejus, koncertus, filmas, izrādes, doties ekskursijās un iesaistīties izglītojošās mācību nodarbībās “ Latvijas skolas soma” projekta ietvaros.
Šī mācību gada oktobra sākumā skolēni pētīja projektā piedāvātās programmas un izvēlējās braucienu uz Izglītojošo interaktīvo centru “ Dzelzceļš un Tvaiks”, kurš atrodas Gulbenes dzelzceļa stacijā – vēsturiskajā ēkā.
8.oktobrī 2.-5.klases skolēni devās ceļojumā no Latgales uz Vidzemi, no Liepu pamatskolas uz Gulbeni.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolas skolēni ekskursijā uz Varakļāniem

IMG 20201013 WA0008

Dabā lēnām ir ienācis rudens-ar krāsu bagātību, dzestrajiem rītiem, pelēko miglas paklāju, aukstajiem vējiem un lietus mākoņiem. Lietus mākoņi nenobaidīja mūs 13.oktobra rītā, kad mēs, Liepu pamatskolas 7.klases skolēni, devāmies ekskursijā uz Varakļāniem programmas ‘’Skolas soma’’ ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

pumpursOtro mācību gadu pēc kārtas Liepu pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “PuMPuRS”.
Projekts "PuMPuRS" ļāva atsevišķiem skolēniem organizēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības. Šī mācību gadā 1.semestrī projektā piedalās 7 skolēni no 5. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 8 pedagoģi. Skolēniem projekta ietvaros tiek sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, angļu un krievu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.
No iepriekšējas pieredzes var pateikt, ka kopumā skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022