Liepu pamatskolā noslēdzies mācību gads!

DJI 0027

Noslēdzies 2020./2021.mācību gads, kurš paliks atmiņā kā mācību gads attālinātā mācību režīmā. No 2020.gada 26. oktobra Liepu pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni uzsāka mācības attālināti, no 7.decembra attālināti sāka mācīties arī 5.- 6.klašu skolēni un no 2021.gada 25.janvāra attālināti sāka mācīties visi skolēni. Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns mūsdienu laika izaicinājums. Pa šo laiku mēs - skolotāji, skolēni un vecāki - uzzinājām daudz jauna par virtuālās vides iespējām.
Mācību darbā skola šajā laikā izmantoja dažādus savstarpējās saziņas veidus – e-klasi, tālruņus, īsziņas, WhatsApp - ar mērķi pēc iespējas produktīvāk nodrošināt saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Skolotāji veiksmīgai mācību vielas apgūšanai izmantoja tiešsaistes stundas (zoom.com, virtuālaskola.lv vai meet.google.com platformas), kurās skolotāji un skolēni varēja redzēt un dzirdēt viens otru.
Skola bija arī parūpējusies par nepieciešamās datortehnikas nodrošināšanu gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotājiem tika dota iespēja darbam izmantot savus skolas datorus. Skolēnu ģimenes, kurām mājās nebija ne datora, ne planšetes, ne atbilstoša telefona, saņēma viedierīci ar internetu uz attālināto apmācību laiku. Mācību procesam beidzoties, skolēniem saņemtās viedierīces jāatgriež skolai atpakaļ. Neskatoties uz sniegto palīdzību, skolēnu tehniskais nodrošinājums mājās bija ļoti atšķirīgs. Daudzās ģimenēs vienīgo datoru bija jādala ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, jo daudzi arī strādā attālināti. Daudz grūtību bija sākumskolā, jo sākumskolas vecuma bērniem vēl nav nepieciešamo prasmju un iemaņu, lai patstāvīgi strādātu ar datoru.

Lasīt tālāk ...

„Zinātnes un mākslas krustpunkti” Liepu pamatskolā

ZOOMSkolēniem mācību process aizvien notiek attālināti, bet arī šajā laikā ir iespējams uzzināt daudz jauna, interesanta un aizraujoša. Projekts ‘’Latvijas skolas soma’’ piedāvā skolēniem dažādas aktivitātes tiešsaistē. Arī mēs, Liepu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni, izmantojām šo iespēju. Mēs izvēlējāmies Laboratorium piedāvāto tiešsaistes programmu ‘’Zinātnes un mākslas krustpunkti’’.
Izglītojamie ZOOM platformā iepazinās ar to, kad satiekas zinātne un māksla. Interaktīvā nodarbībā izglītojamie uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot filmu „Dvēseļu putenis”, kas uzņemta pēc A. Grīna tāda paša nosaukuma romāna, nodarbības vadītājs rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmas notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri u.t.t. Tas viss nebūtu iespējams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām. Skolēniem bija dota unikāla iespēja paskatīties aizkulisēs, lai redzētu, kā top īsta māksla.
Nodarbības laikā veidojās saruna starp nodarbības vadītāju un skolēniem-vadītājs uzdeva jautājumus, uz kuriem skolēniem bija iespēja atbildēt; arī skolēni varēja uzdot jautājumus vai komentēt redzēto.
Skolēni atzina, ka šāda nodarbība bija ļoti izzinoša un informācijas bagāta. Šādas lietas skolēni redzēja un dzirdēja pirmo reizi.

Lasīt tālāk ...

Digitālā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā ”

I.Kalniņam 80

Šogad vienam no izcilākajiem Latvijas komponistiem - Imantam Kalniņam aprit 80 gadi. Liepu pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties un noklausīties programmas „Skolas soma ” piedāvāto un Imantam Kalniņam veltīto izglītojošo, aizraujošo, saturīgo videolekciju „Sprādziens mūzikā”, kuru piedāvāja SIA „Dzīva skaņa”. Koncertlekciju vadīja Latvijā populāra mūziķe Ieva Sutugova.
Izglītojošā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā” notika diģitālā veidā, kura paredzeta attālinātajam mācību procesam. Koncertlekcijas filmēšana notika studijā, kas aprīkota ar profesionālu gaismas, skaņas un video tehniku. Skoleniem bija iespēja noklausīties augstas kvalitātes skaņas ierakstus. Koncertlekcija tika pavadīta ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem profesionāļu sniegumā. Koncertlekcijā piedalījās pieredzējusi, augsti profesionāla instrumentāla grupa. Visi priekšnesumi tika sniegti emocionali pozitīvā gaisotnē. Skolēni atcerējās un atsauca atmiņā, kas ir instrumentāls kvintets, izbaudīja populāru mūzikas instrumentu, kā kontrabass, ģitāra, čells, sitamie instrumenti, spēlēšanas īpatnības un plašās iespējas. Diģitālās koncertlekcijas laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas mūzikas dzīves aktualitātēs, populārās mūzikas žanru daudzveidībā, Imanta Kalniņa daiļradē un aizpildīt darba lapu ar organizatoru piedāvāto krustvārdu mīklu.

Lasīt tālāk ...

Jau otro mācību gadu Liepu pamatskola piedalās projektā "PuMPuRS"

pumpurs

Tas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekta ietvaros I semestrī tika sniegts atbalsts 7 Liepu pamatskolas skolēniem no 5. līdz 9. klasei, konsultācijas sniedza 6 pedagogi.
Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros apguve sagādāja grūtības.
Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radījis skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlabojis mācību sasniegumu dinamiku.
Izglītojamie atzinīgi novērtēja iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu.
Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākajā darbā un 2020./2021.m.g. II semestrī projekta darbs tiks turpināts.

Lasīt tālāk ...

LIEPU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES!

IMG 2704

Beidzās 2020.gads, kas atstājis paliekošas pēdas pasaules vēsturē. Līdz ar Covid-19 mūsu daudzmaz noregulētajā ikdienā ielauzās pārmaiņas, ierobežojumi, grūtības. Dzīve ir kļuvusi citādāka mums visiem.
No 26. oktobra Liepu pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni mācās attālināti, no 8.decembra attālināti mācās arī 5.- 6.klašu skolēni. Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns pieredzes stāsts, kurā mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki – nonākam pie jaunām atklāsmēm, tveram jaunus izaicinājumus.
Mācību darbā skola izmanto dažādus saziņas veidus – e-klasi, tālruņus, īsziņas, WhatsApp, lai nodrošinātu saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Bet šajā laikā ir arī atšķirības no pavasara attālinātās apmācības. Daudzi skolotāji veiksmīgai mācību vielas apgūšanai izmanto tiešsaistes stundas (zoom.com, virtualaskola.lv vai meet.google.com platformas), kurās skolotāji un skolēni var redzēt un dzirdēt viens otru. Tagad mēs visi saprotam, ka dzīvā saskarsme skolas mācību procesā ir ļoti būtiska.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022