• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Atbalstīts OzO jauniešu iniciatīvu projekts

Ozo veloTuvojoties vasarai un domājot par lietderīgu brīvā laika pavadīšu jauniešu vidū, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina projektu konkursus. Šogad Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā ir atbalstīts Ozolaines pagasta ,,OzO’’ jauniešu projekts ,,Ozolaines laika zīmes’’. Tā laikā jaunieši vairāk uzzinās par vēsturiskajiem simboliem, izpētīs, kādi simboli ir saistīti ar Ozolaini, bet būtiskākais – gūs jaunas zināšanas un prasmes stikla apdrukā. Radošajās nodarbībās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas speciālista vadībā viņi, izmantojot smilšu strūklu un faskālu, veidos savus izvēlētos simbolus uz stikla virsmām. Tādā veidā viņu iepazīs, kā uz stikla krūzītēm, pudelēm, spoguļiem, logiem un stikla durvīm top apdrukas, tos izrotājot ar sev tīkamiem ornamentiem, zīmēm, simboliem un attēliem.
Nodarbības tiek plānotas pēc Jāņiem, jūnija beigās.
Tā kā vasara vairs nav aiz kalniem un cerībā, ka epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies, interesenti tiek aicināti jau tagad pietiekties pie pagasta jaunatnes lietu speciālistes Veronikas Lazarevas.

Inga Čekša-Ratniece
Projektu vadītāja

No skices uz papīra līdz modernām tehnoloģijām

2

Mūsdienās, kad aizvien intensīvāk ienāk jaunākās tehnoloģijās, cilvēkiem sniedzot iespējas to daudzveidīgā izmantošanā, būtiski ir sekot līdzi to attīstībai. Kaut arī tieši jaunieši ātrāk reaģē uz pārmaiņām šajā jomā, tomēr visbiežāk viņu zināšanas saistās mobilo ierīču izmantošanu sociālajos tīklos, saziņai virtuālās grupās. Tāpēc Ozolaines pagasta ,,OzO’’ jaunieši ir nolēmuši uzzināt vairāk.

Lasīt tālāk ...

Ozolaines jaunieši pētīs savus dzimtas kokus

Picture1No 1.līdz 9.augustam Ozolaines pagasta Tautas namā Bekšos pulcēsies pagasta jaunieši, lai piedalītos neformālajās apmācībās – nometnē ,,Es kā zīle ozolā’’. Tās ietvaros viņi gan uzzinās labos piemērus, kā pētīt savu dzimtas koku, gan mācīsies to darīt paši, gan arī radoši savu dzimtas koku atainos mākslinieciskā vidē.

1.un 2.augustā nodarbības ,,Kā veidot dzimtas koku’’ vadīs Andra Zubko-Melne. Ikdienā viņa strādā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, bet ārpus darba aizraujas ar vietvārdu un dzimtu pētīšanu, izpētījusi savu dzimtu septiņās paaudzēs. Kopā Andra ir apzinājusi vairāk nekā 2300 savus un vīra radus. Savukārt no 5.līdz 8.augustam nodarbības ,,Top dzimtas koks mākslas darbā’’ notiks skolotājas, mākslinieces Nanditas Kirejevas vadībā, kuru laikā tiks apgūtas tehnikas dzimtas koku izveidē un lektores vadībā jaunieši izstrādās savus dzimtas kokus konkrētā materiālā. Tādējādi rezultātā katrs nometnes dalībnieks, līdztekus iztaujājot savus vecākus, vecvecākus un citus radus, izzinās vai vismaz sāks pētīt savas dzimtas saknes, kā arī iegūto informāciju atainos vizuāli.
Nometnes laikā ,,Es kā zīle ozolā’’ tapušie jauniešu darbi veidos izstādi, kura 9.augustā atklās Ozolaines pagasta 80 gadu jubilejas svinības.
Nometnē paredzētas arī netradicionālas praktiskās aktivitātes ,,Pusdienas kopā ar Ozolaines saimnieci’’. Pēcpusdienās pēc nodarbībām par dzimtas koku viņi kopā ar pagasta saimniecēm gatavos pusdienas, tā iepazīstot tikai Ozolainei raksturīgās tradicionālās un arī savdabīgās ēdienu receptes.
Aktivitātes notiks projekta ,,Es kā zīle ozolā’’ ietvaros, kur atbalsta Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, līdzfinansē Ozolaines pagasts. Plašāka informācija pieejama pie pagasta jauniešu lietu speciālistes Veronikas Lazarevas, tālr.:26284240.

 

Es kā zīle ozolā!

OzollapaŠāds nosaukums ir Ozolaines pagasta jauniešu neformālajām apmācībām, kas notiks no 1.līdz 9.augustam Bekšos. Jauniešiem būs iespējams pētīt savu dzimtas koku, gan vairāk uzzinot, kas ir dzimtas koks, tā tas tiek veidots, gan savu dzimtas koku ietvert mākslas darbā ar dažādu materiālu palīdzību. Līdztekus sadarbībā ar Ozolaines saimniecēm katru dienu kopā gatavot pusdienas. Tā būs jauna informācija un prasmes par sava pagasta tradicionālajām un arī savdabīgajām ēdienu receptēm.

Lasīt tālāk ...

Esi aktīvs jebkuros laika apstākļos!

Ozo velo

Būt aktīvam jebkuros laika apstākļos – šāda iespēja tagad būs Ozolaines pagasta ,,OzO’’ jauniešiem, jo tiks iegādātas tādas galda sporta spēles kā galda futbols, hokejs, novuss, šahs, dambrete un galda teniss. Rezultātā tiks veicināta Ozolaines pagasta jauniešu aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšana, kā arī attīstīta viņu loģiskā domāšana, reakcija, radošums un sadarbība. Minētās galda sporta spēles varēs spēlēt Ozolaines pagasta ,,OzO’’ jauniešu centrā, bet vasaras mēnešos galda tenisu arī pie Ozolaines Tautas nama iekārtotajā Jubilejas skvērā.
Līdztekus tiek plānots rīkot galda sporta spēļu turnīrus gan Ozolaines pagasta, gan visa Rēzeknes novada mērogā, uz tiem aicinot jauniešu organizācijas no citiem pagastiem.
Galda sporta spēles 680,00 EUR apmērā tiks iepirktas projekta ,,Esi aktīvs jebkuros laika apstākļos!’’ ietvaros, kuru ir atbalstījis Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotais konkurss par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei Jaunatnes projektiem. Spēles tiek plānots iegādāties jūlija mēnesī.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022