• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Nometne “KOPĀ!”

FaceBook  

Nometne kopa

No 13. līdz 15. jūnijam Ozolaines pagastā norisinājās izglītojoša vasaras nometne “Kopā!”, kurā piedalījās 23 Ozolaines pagasta bērni un jaunieši vecumā no 8-16 gadiem. Nometne tika realizēta pateicoties Rēzeknes novada domes nometņu un neformālo apmācību projektu finansējumam ar Ozolaines pagasta pārvaldes līdzfinansējumu, dalība nometnē bērniem un jauniešiem bija bezmaksas.

Šī nometne tika organizēta Ozolaines pagasta bērnu un jauniešu savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, saliedēšanai un savstarpējās sapratnes, tolerances veidošanai, kā arī piederības sajūtas kopējai Latvijas tautai veidošanai. Nometnē dalībnieki piedalījās draudzību un toleranci veicinošās aktivitātēs – diskusijās par starpkultūru dialogu, rotaļās, sporta spēlēs, radošajās darbnīcās, kā arī devās izglītojošās ekskursijās uz Aglonas maizes muzeju un Ludzas amatnieku centru. Nometnes laikā tās dalībniekiem bija iespēja paskatīties uz savstarpējo saskarsmi no cita skatu punkta, apzināties kultūru atšķirības un mācīties būt tolerantiem vienam pret otru un citiem, kā arī prast sadarboties komandās, lai veiksmīgi veiktu kādu noteiktu uzdevumu, piem., no avīzēm uzcelt augtāko torni, izveidot lidojošu pūķi, u.c. Katram nometnes dalībniekam bija viņa “Slepenais draudziņš”, ko nometnes laikā vajadzēja kādā veidā iepriecināt, piemēram, nosūtot kādu gardumu vai uzrakstot vēstuli. Nometnes beigās dalībnieki uzzināja, kas ir viņu “slepenie draudziņi” un varēja pateikt paldies viens otram.
Paldies nometnes vadītājai Mairai Gribustei, kas uzņēmās rūpes un ļoti atbildīgi gatavojās nometnei, uzņēma “Veselības inspekcijas” pārbaudi, kā arī ļoti palīdzēja veiksmīgai nometnes realizācijai, piedaloties visās aktivitātēs. Paldies Liepu pamatskolai un visam tās personālam, kas izmitināja, pabaroja un visādi citādi palīdzēja nometnes organizatoriem un dalībniekiem! Paldies Ozolaines pagasta feldšerei Jolantai Kreicbergai, kas iepazīstināja ar drošības noteikumiem, un Guntim Dunčam, kas rūpējās par nometnes dalībnieku naktsmieru! Paldies par brīvprātīgo darbu Sņežanai Pozdņakovai un Jūlijai Bogdanovai, kas piedalījās un palīdzēja visās nometnes aktivitātēs! Paldies personīgi Ingai Drelei un Edgaram Blinovam, kas palīdzēja nometnes organizēšanā!

Leila Rasima

FOTOGALERIJA ŠEIT.

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022