Liepu pamatskolas aktualitātes februārī un janvārī

FaceBook  

Toposhie pirmklasnieki

Nākamo pirmklasnieku pirmā tikšana

26.janvārī Liepu pamatskolā notika nākamo pirmklasnieku pirmā tikšanās ar skolotājiem un skolu. Bērni atbrauca uz skolu jau ne uz pasākumu, bet mācīties. Šajā dienā bērniem bija īstas mācību stundas 20 minūšu garumā – angļu valoda, matemātikā, krievu valoda, latviešu valoda un mūzika. Bērni ar lielu interesi un degsmi nodarbojās stundās. Iespaidu bija ļoti daudz. Mēs gaidīsim bērnus uz nākamo tikšanos februārī.

Skolotāja T.Guļbinska

makulatura2

Konkurss „Tīrai Latvijai”pusceļā.

Liepu pamatskolas skolēni turpina piedalīties konkursā „Tīrai Latvijai!” un centīgi vāc makulatūru. Konkursā iekļāvusies lielākā daļa skolēnu. Vācot makulatūru, skolēni mācās pareizi sašķirot sadzīves atkritumus un izprot, ka šis ģimenei nevajadzīgais, nolietojies papīrs kļūs par vērtīgu izejvielu jaunas produkcijas ražotnei. Ir jau 2016. gada janvāra pēdējās dienas un savāktais makulatūras daudzums sastāda 948,7 kg. Visi cenšas gan jaunāko klašu, gan vecāko klašu skolēni, bet šoreiz gribas īpaši atzīmēt tos, kuri konkursam sarūpējuši visvairāk kilogramus. Tie ir: Liāna Lukaševa 8.kl. – 233,5 kg, Anastasija Marjanova 4.kl. – 233 kg, Nadežda Harlamova 5.kl. -80,5 kg, Romāns Blinovs 6.kl.- 80 kg, Maksimilijans Savickis 2.kl. -45 kg, Aleksejs Kuzņecovs 2.kl. – 28 kg, Ivans Smirnovs 9.kl. – 28 kg, Daniēls Terentjevs no 7.kl. - 26 kg, un daudzi citi. Makulatura1

Mums, skolotājiem un skolas darbiniekiem, ir liels prieks par to, ka skolēnu vecāki dzīvo līdzi saviem bērniem. Viņi ir ieinteresēti ,lai viņu bērns ņemtu aktīvu dalību skolas dzīvē un tajā organizētajos pasākumos. Gribas pateikt sirsnīgu paldies jau augstāk minēto skolēnu vecākiem, jo bez viņu rūpēm un palīdzības tādu makulatūras svaru neviens bērniņš uz saviem pleciņiem līdz skolai neatnesīs. Vēlos atzīmēt arī Kristīnes un Artūra Stoļerovu un Kristapa Kaupera ģimenes par (45,5 kg), Andrejevas Marinas ģimeni par(40,1 kg) un visus pārējos, kas kaut vai ar kilogramu pavairo savāktās makulatūras daudzumu.
Gribu atgādināt, ka makulatūras vākšanas konkurss”Tīrai Latvijai” noslēgsies 2016. gada 14. martā. Turpināsim piedalīties ! Lai mūsu bērnu izbrīns - „Oho! Jau gandrīz tonna!” priecētu arī visu vecāku sirdis, kuriem bija iespēja piedalīties šajā konkursā.

Skolotāja Anna Smirnova


Alaas konkurs

SIA ALAAS konkurss

Konkursa dalībniekiem bija jāveido radošs darbs - “ALAAS simbols” no izlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu.
No mūsu Liepu pamatskolas konkursā piedalījās 4 skolēni: Nikita Hlomovs 5.kl. (ieguva 3.vietu), Anastasija Lukaševa un Anželika Visocka 6.kl. (ieguva 3.vietu) un Aleksis Stikuts 7.kl. (ieguva atzinību).
Visi godalgoto vietu ieguvēji tika aicināti apmeklēt Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namu, kur 29.janvārī notika svinīgs apbalvošanas pasākums un izstādes “ALAAS SIMBOLS” atklāšana.
Pēc svinīgā pasākuma konkursa uzvarētājiem tika dāvāta iespēja noskatīties teātra-studijas “Joriks” jauniešu studijas pirmizrādi – mūziklu visai ģimenei “Zaļais sivēntiņš”.Visi jutās ļoti gandarīti par padarīto darbu un priecīgi par saņemtajām balvām.

Skolotāja Nellija Kotebo


 

Notiek projektu nedēļa

No 1.februāra līdz 5.februārim Liepu pamatskolā notiek projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma ir „Viss ko varu, viss ko spēju - savai skolai veltu”. Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādā 8 grupās un veido savus projektus. Otrklasnieki, Ludmilas Vinogradovas vadībā, izveido skolēnu darba mapes - portfolio. 1.un 3.klases skolēnu grupa pēta skolā esošos priekšmetus, konstrukcijas un materiālus, no kā tie izgatavoti. Darbā viņam palīdz skolotāja Tatjana Guļbinska. 4. un 5.klases skolēniem projektu nedēļas tēma ir „Mūsu skola ciparos un skaitļos”. Šo grupu vada Nadežda Savicka. Sešklasnieki, Ināras Blinovas vadībā gatavojas Meteņiem. Grupas tēma ir „Meteņi gadskārtu ieražu svētki”. 7.klases skolēni rūpējas par skolas noformēšanu šajā mācību gadā. Nellija Kotebo un skolēni izvelējās tēmu „Dekoru pagatavošana skolas noformēšanai svētkos”. 8.kases skolēni, Marijas Golubcovas vadībā, nolēma paplašināt krievu valodas kabineta metodisko bāzi. Viņu darba tēma ir „Spēles krievu valodas stundās”. Devītklasnieki, kā parasti, iemēģina savus spēkus un vingrinās eksāmenu darbu kārtošanā. Projektu nedēļas prezentācija notiks piektdien, plkst. 10.00.

Vadītāja - Gaļina Bogdanova

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022