Jaungada eglīte Liepu pamatskolā

FaceBook  

Jaunagada eglite18.12.2015 1

Liepu pamatskolā ir ļoti sena tradīcija- Jaungada eglītes karnevāls skolā, kurš notika 2015. gada 18. decembrī. Šo gada visjaukāko dienu mūsu skolēni gaidīja ar lielu sajūsmu un spraigu darbu : labi mācījās un uzvedās, bija aktīvi Rēzeknes novada pasākumos un skolas dzīvē, apmeklēja visas mācību stundas u.c. Tā piemēram, vizuālās mākslas fakultatīva nodarbībās bērni izgatavoja dekorācijas skolas telpu izrotāšanai. Katra klase sagatavoja kādu priekšnesumu: dzeju, dejas, dziesmas. Darbs kūpēja itin visur: pulciņos, folkloras kopā „ Liepiņa”, teātros.

Jaunagada eglite18.12.2015 2

Tāpat kā citus gadus Jaungada eglītes sarīkojums tika izvests pašu spēkiem, kurā skolotāji: N. Kotebo, O. Isakina, L. Vinogradova, M. Golubcova, N. Savicka, O. Rapša bija brīnišķīgie pasaku varoņi, kuri tika sagaidīti ar skaļām ovācijām.
Dzejās un rotaļās, apkārt košajai eglei, piedalījās gan mazie, gan lielie, gan pieaugušie un ciemiņi. Aizraudamies cits par citu, bērni skandēja dzejolīšus pasaku varoņiem un Salatētim, kuri tos uzcienāja ar konfektēm. Daudzi eglītes dalībnieki bija ieradušies maskās, par ko viņi saņēma balvu- saldumus. Arī šogad, ar vecāku atbalstu, Salatētis atnāca ar lieliem dāvanu maisiem.
Jaunagada eglite18.12.2015 3

Gandrīz vai katrs klātesošais gribēja atstāt par piemiņu foto ar Salatēti un Sniegbaltīti, labsirdīgo Raganu, Pelītēm –dvīnītēm, kaķi Leopoldu.
Arī šogad skolas administrācija atzīmēja ar diplomiem un pateicības rakstiem tos skolēnus, kuriem ļoti labs zināšanu līmenis un nenokavēta neviena mācību diena pirmajā semestrī. Daudzi no skolēniem atzinību par labiem mācību sasniegumiem mācībās saņēma klases eglīšu laikā. Pēc diskotēkas karnevāla noslēgumā vēlēja cits citam veiksmi, panākumus Jaunajā gadā.
Arī Jums, Ozolaines pagasta iedzīvotāji un darbinieki, Liepu pamatskolas kolektīvs vēl mierīgu, veselīgu, ražīgu, veiksmīgu 2016. gadu.

FOTOGALERIJA NO JAUNGADA EGLĪTES ŠEIT

Liepu pamatskolas skolotāja Anna Smirnova.

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022