• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Programmas

FaceBook  

Liepu pamatskolas piedāvātās izglītības programmas

Mazākumtautību pamatizglītības programma (kods: 21011121)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (kods: 21015821)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015621)

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena  mazākumtautību programma (kods: 21014121)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 21015521)

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022