Kapsētas

FaceBook  

Atbildīgās personas

Ozolaines pagastā teritorijā esošajās kapsētās 

Nr. p.k.

Kapsēta

Kadastra nr.

Vieta

Atbildīgās personas Vārds, uzvārds,

Tālr. nr.

1.

Andronovas/

Kampišķu

78760020205

Andronova

Anna Drozdova

26037428

2.

Balbišu

78760030237

Balbiši

Genādijs Vinogradovs

Larisa Vinogradova

29173493

3.

Bekšu

78760060234

Bekši

Gaļina Fiļipova

Faina Zaiceva

29322513

4.

Blinu

78760050173

Benislovova

Ivans Blinovs

26437363

5.

Deimaņu

78760060235

Deimaņi

Tatjana Marjanova

28771821

6.

Dzeņu

78760050089

Dzeņi

Jānis Dzenis

28309251

7.

Groverišku

78760020074

Groveriški

Staņislavs Arsejčenkovs

20031694

8.

Slobodas

78760020208

Groveriški

 Aleksandra Meikstuma

26585923 

9.

Jeroščenku

78760060237

Jeroščenki

Leontijs Počkajevs

25673444

11.

Barkānu (privatie)

7876002001

Kampiški

Zinaīda Skredele

29421191

12.

Brāļu 

78760033003

Kampiški

Ozolaines pagasta pārvalde

64640171

13.

Kivku

78760030234

Kivki

Gaļina Rubļova

26863187 

14.

Križevniki

78760060236

Križevniki

Marina Andrejeva

29428036

15.

Laizānu

78760050102

Laizāni

Aleksandrs Ivanovs

Tatjana Ivanova

26459781

16.

Losu

78760020207

Losi

Faina Gribuste

29657252

17.

Pleikšņu

78760011231

Pleikšņi

Janīna Skrauce

29124649

18.

Ritiņu

78760011232

Ritiņi

Olga Voitenko

29258831

19.

Runču

78760030238

Ruņči

Valentīna Mališeva

28635261

20.

Skuju

78760030235

Skujas

 Vija Terentjeva  29206602

21.

Škvarku

78760030236

Škvarki

Tatjana Nikiforova

29830794

22.

Tēviņu

78760011230

Tēviņi

Taīsija Čuprikova

26776244

23.

Usvišu

78760040077

Usviši

Veronika Gaidule

Vilhelms Paurs

29176390

24.

Gaiduļu viduslaiku kapsēta

78760040078

Gaiduli

Ozolaines pagasta pārvalde

64640171 

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022