• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam

FaceBook  

30.09.2014.
„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības
Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/17

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikumā).
CPV kods: 15000000-8.

4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas.

6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.oktobrim, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 30.09.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 29.10.2014.


 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022