• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Laizānu parka labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu ciemā

FaceBook  

22.09.2014.
„Laizānu parka labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu ciemā"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/16

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: .Laizānu parka labiekārtošana Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu ciemā.
CPV kods: 45233260-9 (gājēju celiņu būvdarbi), 45247270-3 (ūdenskrātuvju būvdarbi), 45223800-4 (saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Līguma noslēgšana un darbu uzsākšana plānota no 2015.gada 1.marta.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.oktobrim plkst.15-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Iepirkuma instrukcija
Tehniskais projekts
Publicēts: 22.09.2014.

Atbildes uz jautājumiem
Publicēts: 30.09.2014. Papildināti 01.10.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem


 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022