• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Iedzīvotājiem vairs netiks sniegti traktortehnikas pakalpojumi!

FaceBook  

Traktors

1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kura 4. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas. Neviena no tām neuzliek par pienākumu pašvaldībai sniegt maksas pakalpojumus par traktortehnikas izmantošanu. Tādējādi 2023. gada 20. aprīlī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Nr.543 "Par atsevišķu Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu un to izcenojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Maltas apvienības pārvalde laikus informē iedzīvotājus, ka vairs nebūs iespējas izmantot pagastu traktortehnikas pakalpojumus, piemēram, privātpersonai piederošā ceļa tīrīšana no sniega ziemā, arī izmantot traktoru mazdārziņa aparšanai vai mēslu izvešanai no kūtīm utt.
Aicinām vērsties pie zemnieku saimniecību īpašniekiem vai privātpersonām, kuru rīcībā ir personīgā traktortehnika, kas aprīkota ar jums nepieciešamajiem rīkiem.

Rēzeknes novada domes lēmums

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022