• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Ozolaines pagasta prioritārie ceļi tīrīšanai ziemas sezonā!

FaceBook  

25.12.2021. 6

Lai nodrošinātu Ozolaines pagasta ceļu tīrīšanu no sniega, iepirkuma līguma ietvaros VAS “Latvijas Autoceļu Uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons nodrošina Pleikšņu ciema Centrālās ielas un Dzirksteles ielas tīrīšanas darbus, savukārt Ozolaines pagasta pārvaldes traktortehnika VALTRA T133 tīra:
“Bekšu centrs”;
“A13 – Laizāni”;
“Laizāni – Liepu skola – Silmalas robeža”;
“Rubuļi – Križevņiki – Škvarki”;
“A13 – Laizāni – Groverišķi – Kampišķi”;
“A13 – Ozolmuižas robeža”.
Pagasta traktortehnika VALTRA 6200 tīra:
“A13 – Runču kapi”;
“Balbiši – Rubuļi – Gaiduļi”;
“Bumbišķi – Kivki – Balbiši”;
“Pleikšņi – Ritiņi”.

Ozolaines pagasta ceļi pa kuriem notiek regulāra pasažieru pārvadāšana:
“Centrālā un Dzirksteles iela Pleikšņu ciemā;
“A13 – Laizāni” [tiek pārvadāti skolēni);
“Laizāni – Liepu skola – Silmalas robeža” (tiek pārvadāti skolēni).

Ozolaines pagasta ceļi pa kuriem pārvietojas svaigpiena transports:
“Laizāni – Liepu skola – Silmalas robeža”;
“A13 – Groverišķi – Laizāni – Pauliņi”;
“A13 – Ozolmuižas pagasts”;
“Rubuļi – Križevņiki – Škvarki”.

Tehnikas saraksts, kurš būtu operatīvi piesaistāms pašvaldības autoceļu attīrīšanai no sniega:
VALTRA T133;
VALTRA 6200 AC.

Standarta maršruts ceļu tīrīšanai ziemas periodā Ozolaines pagastā:
“Bekši – Bekšu ciems – Līvānu mājas”;
“A13 – Laizāni – Liepu pamatskola – Silmalas robeža”;
A13 – Škvarki – Križevņiki – Uļjanova – Laizāni – Losi – Groverišķi – Groverišķu kapi”;
“Pauliņi – Kampišķi – Andronovas kapi”;
“Groverišķi – Kampišķi bijusī pārbrauktuve – Pauliņi – A13”;
“Pleikšņi – Dzirkstele – Ritiņi”;
“Ritiņi – Ritiņu sādža”;
“Ritiņi – Maremonts – Begi”;
“Ritiņu centrs – A13”;
“A13 – Tēviņu kapi”;
“A13 – Bumbišķi”;
“A13 – Skuju kapi”;
“A13 – Kivki – Balbiši”;
“Balbiši – Rubuļi – Gaiduļi”;
“Gaiduļi – Ūsvīši”;
“Rubuļi – Križevņiki”;
“A13 – Runču kapi”;
“A13 – Runči”;
“A13 – Deimaņi – Jeroščinki”;
“A13 – Dzeņi”;
“Bekši – Bekšu sādža”;
“Škvarki – Škvarku kapi”;
“A13 – Bekšu kapi”.
Ņemot vērā degvielas cenas kāpumu 2022.gadā, ka arī to, ka no 2023.gada celsies minimāla mēneš alga (līdz 620 EUR/mēnesī), Ozolaines pagasta pārvalde jāveic traktortehnikas VALTRA T133 un VALTRA 6200 AC pakalpojuma izmaksu aktualizēšanu, jāsecina, ka tie no 01.01.2023. ļoti izaugs.

Sociālie ceļi - mērķa grupa:
• vientuļi seniori 70+ ( izvērtējam arī veselības stāvokli),
• personas ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta I un II grupas invaliditāte (mājsaimniecībā dzīvo vieni vai ar personām , kas nav darbspējas vecumā), regulāra neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās, nepieciešamība saņemt regulārus veselības aprūpes pakalpojumus, medicīnisko rehabilitāciju,
• daudzbērnu ģimenes (ar mazgadīgiem bērniem),
• ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti.

 

 

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki



 muza logo


 

zirgi beksos




VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022