• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bekšos un Ritiņos

FaceBook  

Tarifi2023

2022.gada 3.novembrī Rēzeknes novada dome ir pieņemusi lēmumu Nr. 1134 (prot. Nr.29, 19.§) "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā".
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 2022.gada 26.oktobra iesniegumu Nr.MALTPA/2.2/1151, ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 2022.gada 28.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome nolemj:

1. Sākot ar 2023.gada 1.janvāri apstiprināt pakalpojumu maksu ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ozolaines pagastā:
     1.1. par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Ozolaines pagasta Bekšu ciemā un Ritiņu mazciemā – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,74 EUR/m3 (bez PVN);
     1.2. par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Ozolaines pagasta Bekšu ciemā un Ritiņu mazciemā – kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,03 EUR/m3 (bez PVN).
2. Noteikt, ka no 2023.gada 1.janvāra Ozolaines pagasta Bekšu ciemā un Ritiņu mazciemā netiek piemērots ar 2019. gada 4.aprīļa Rēzeknes novada domes lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa aprēķinu apstiprināšanu Ozolaines pagastā” (protokols Nr. 8, 40.§) apstiprinātais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs.

 

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022