Aizvadīta Skolotāju diena Liepu pamatskolā!

FaceBook  

skolotju diena liepu pamatskol 30092022 5 20221003 1451798899

Rudens ir klāt ar mārtiņrožu smaržu un krāsainu kļavas lapu paklāju zem kājām. Pagājis saulainais septembris. Klāt pirmās salnas un oktobra pirmā svētdiena, kad Latvijā tiek svinēta Starptautiskā skolotāju diena. Tradicionāli bērni savus skolotājus sveic ar ziediem un sirsnīgiem pateicības vārdiem piektdienā. Tā bija arī Liepu pamatskolā.

skolotju diena liepu pamatskol 30092022 9 20221003 1120719837

Šajā dienā 9.klases skolēniem bija iespēja iejusties skolotāju lomā un izbaudīt visu šīs profesijas burvību. Viņi ļoti nopietni gatavojās mācību stundām un rūpējās par kārtību skolā.
Pēc mācību stundām, skolotāji, skolas darbinieki un skolēni, devās uz svinīgo pasākumu zālē. Audzēkņi sveica pedagogus ar pašu sagatavotu oriģinālu un jauku priekšnesumu.
Skolotājs ir cilvēks, kurš cenšas sniegt skolēniem iespējami daudz zināšanu, bet to, cik labi skolēni tās apgūst, tas ir atkarīgs tikai no skolēniem. Diemžēl, skolēni bieži to saprot, tikai tad, kad skola ir pabeigta. Tāpēc patīkams pārsteigums šajā dienā bija redzēt Liepu pamatskolas absolventus, kuri apciemoja savus skolotājus, dāvināja tiem ziedus un veltīja labus vārdus.
Kā vienmēr, skolotājus bija ieradies apsveikt arī Maltas apvienības pārvaldes un struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, kurš vienmēr mūs atceras un pagodina ar savu uzmanību, mums īpašos svētkos. Paldies viņam par sirsnīgiem vārdiem, par to, kad vienmēr mūs atceras un liels paldies par garšīgu torti kolektīvam. Īpašu pateicību skolotāju kolektīvs saka 9.klašu skolēniem par jauko Skolotāju dienu!
Gribu pateikt paldies skolotājām Darjai Andrejevai un Līvijai Bondarei par palīdzību skolēniem Skolotāju dienas pasākuma sagatavošanā!

FOTOGALERIJA ŠEIT.

Gaļina Bogdanova
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022