• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Ozolaines Tautas namā būs jauni krēsli

FaceBook  

1zale camera003 1

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ,,Maltas apvienības pārvalde" 2022.gada 3.jūnijā iesniegto projekta iesniegumu Nr.22-01-AL15-A019.2202-000010 ,,Ozolaines Tautas nama zāles interjera atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”.

Projekts paredz pilnveidot Ozolaines Tautas nama aktu zāles interjeru, iegādājoties konferenču krēslu komplektu - 55 izturīgus, ilgtermiņā izmantojamus, sabiedriskajām aktivitātēm atbilstošus krēslus.
Projekta mērķis ir atjaunot Rēzeknes novada Ozolaines Tautas nama aktu zāles interjeru sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai, veicinot dažādu iedzīvotāju grupu iniciatīvu attīstību un sekmējot viņu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Jāteic, ka Ozolaines Tautas nama aktu zāli izmanto pašdarbnieku kolektīvi un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, tajā tiek rīkoti pagasta pasākumi: koncerti, izrādes, semināri, sapulces un citas aktivitātes, kuras apmeklē gan pagasta, gan apkaimes pagastu un pilsētas iedzīvotāji. Pirms vairākiem gadiem zālē tika veikti nelieli remontdarbi, taču nopietni darbi nav bijuši vairāk nekā 20 gadus. Arī tajā esošais inventārs ir morāli un fiziski novecojis.
Saskaņā ar projekta izmaksu tāmi attiecināmās izmaksas ir 9000,00 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 90% apmērā – 8100,00 EUR, Ozolaines pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% apmērā – 900,00 EUR.

Inga Čekša-Ratniece
Projekta vadītāja

Uz foto Ozolaines Tautas nama vizualizācija

LAD

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022