• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Atgādinājums par Pleikšņu ciema lokālplānojumu!

FaceBook  

Skype Picture 2022 01 24T12 46 20 024Z

Jau informējām, ka pašlaik notiek Ozolaines pagasta Pleikšnu ciema lokālplānojuma izstrāde. Plānotā 1.redakcijas publiskā apspriešana paredzēta 2022.gada oktobrī-novembrī. Lokālplānojuma gala apstiprināšanas termiņš ir 2023.gada oktobris.

Lokālplānojumu, kas ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, paredzēts izstrādāt Pleikšņu ciema teritorijai ar aptuveno platību 340 ha.
Lokālplānojuma teritorija vēsturiski veidojusies kā vasarnīcu un dārzkopību teritorija, un tajā ietilpst bijušo dārzkopības sabiedrību (Rožlejas, Uzvara, Zvaigzne, Cerība, Rītausma, Daina, Veselība, Dzirkstele un Dzintara dārzs) teritorijas.
Minētajā dokumentā paredzēts izstrādāt transporta infrastruktūras risinājumus (ielu tīkls, piekļuves iespējas operatīvajam transportam, ceļu un ielu sarkano līniju precizēšana u.c.), inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju (energoapgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas sistēmas u.c.) izvietojuma priekšlikumi, kas atbilst arī vides aizsardzības normām, publiski pieejamu sporta, atpūtas un dabas teritoriju nodrošinājums, kā arī citi risinājumi.
Arī maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli nodrošinās iespēju ciemata iedzīvotājiem pieslēgt visus nekustamos īpašumus Pleikšņos. Šobrīd, lokālplānojuma izstrādes laikā, Rēzeknes novada pašvaldība nevar akceptēt privātpersonu individuālo ūdensvada pieslēguma izbūves ieceri. Sakarā ar iepriekš minēto, netiek izsniegti arī tehniskie noteikumi.
Aicinām Pleikšņu ciemata iedzīvotājus arī turpmāk piedalīties publiskajās apspriešanās, lai plānojuma izstrādes laikā varētu iekļaut Jūsu intereses. Lūdzam sekot līdzi informācijai Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapai www.ozolaine.lv un Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapai www.rezeknesnovads.lv.

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022