Ar ziedu smaržām Liepu pamatskolā aizvadīts 9. klases izlaidums!

FaceBook  

izlaidums liepu pamatskol 10062022 18 20220712 1148928237

Pirms vasaras saulgriežiem 10.jūnijā Liepu pamatskolā aizvadīts 9.klases izlaidums. Šajā 2021/2022 m.g. Liepu pamatskolu pabeidza 7 absolventi!
Šobrīd absolventiem ir pārdomu laiks, kuri kā tādi raibi tauriņi stāv dzīves krustcelēs un izvēlas sev īsto dzīves ceļu. Svētku brīdī kopā ar absolventiem bija viņu radi un draugi... Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere un struktūrvienības “Liepu pamatskola” vadītāja Gaļina Bogdanova, novēlot atrast pareizo virzienu, kurā doties, nebaidīties no augstiem mērķiem un nebīties pieļaut kļūdas, jo dažreiz labāk ir mācīties no savām kļūdām.

Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja klases audzinātājas sākumskolā Tatjana Guļbinska un pamatskolā Marija Golubcova, uzsverot skolas gados piedzīvoto draudzību un mīlestību, un novēlēja arī turpmākajāizlaidums liepu pamatskol 10062022 3 20220712 2040436998 dzīves ceļā sastapt daudz labu, atsaucīgu cilvēku. Klases audzinātāja pateicās saviem audzēkņiem par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto, vecākiem – par morālu atbalstu ikdienā. Absolventu vecāki veltīja izjustus vārdus skolotājiem un laimes vēlējumus saviem lolojumiem.
Savā atvadu sveicienā absolventi visus klātesošos priecēja ar jautro video ierakstu un teica lielu paldies visiem, kuri bija līdzās deviņus skolas gadus skolotājiem, kas spējuši iemācīt ne tikai mācību vielu, bet arī daudz un dažādu dzīves gudrību, vecākiem, kas vienmēr ir blakus, atbalsta, palīdz un uzticas,  tehniskajiem darbiniekiem, kas rūpējās, lai skolas vide ir droša un sakopta.
 Visus klātesošos izlaidumā priecēja skolas popgrupas „Mākonītis” muzikālie sveicieni un līnijdeju dejotāju krāšņs priekšnesums!
Vienmēr ir mazliet smeldzīga sajūta, kad absolventi aiziet no skolas, bet skolotāji tic, ka skolā iegūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.
Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas piepilda absolventu dvēseles, dodot spēku jaunam ceļa sākumam!

FOTOGALERIJA ŠEIT.

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022