• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Skolēnu vasaras nodarbinātība Ozolaines pagastā!

FaceBook  

Skolēni vasarā

Lai veicinātu skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā no 01.06.2022. līdz 31.08.2022. valsts līdzfinansē darba vietas, bet Ozolaines pagasta pārvalde nodrošina 8 skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 05.05.2022. Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Katrs skolēns pasākumā var piedalās vienu mēnesi un strādāt sekojošajās Ozolaines pagasta pārvaldes iestādēs:
Jūnijā mēnesī-
-Ozolaines Tautas namā Bekšu ciemā) vadīs Santa Ostaša.
-Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” Bekšu ciemā) vadīs Liāna Jefremova.
-Liepu pamatskolā (Laizānu sādžā) vadīs Rasma Lizinska.
Jūlijā mēnesī-
-Ozolaines Tautas namā Bekšu ciemā) vadīs Santa Ostaša.
-Ozolaines pagasta pārvaldē (Balbišu sādžā) vadīs Revita Runča.
Augustā mēnesī-
-Ozolaines Tautas namā (Bekšu ciemā) vadīs Veronika Lazareva,
-Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” (Bekšu ciemā) vadīs Liāna Jefremova.
-Liepu pamatskolā (Laizānu sādžā) vadīs Oksana Bogdanova.

Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:
-Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte);
-Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības);
-Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.

Atbilstoši ieplānotajām budžetam par nostrādāto 0,5 likmes paredzēta samaksa – puse no minimālās valstī noteiktās mēnešalgas, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 3,5 stundām dienā un ne vairāk kā 17,5 stundām nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 4 stundas dienā, 20 stundas nedēļā.
NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Gadījumā, ja strādāt gribošo skolēnu skaits būs lielāks par Ozolaines pagasta pārvaldes iespējām, tad priekšroka tiks dota tiem skolēniem:
-kuri būs veikuši reģistrācija NVA mājas lapā;
-sagatavojuši un iesnieguši skolēna CV;
-iepriekš vasaras darbus nav strādājuši.

Tālrunis uzziņām: 64640171

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022