Skolēni piedalās skatuves runas konkursā

FaceBook  

Domenika

Ar lielu nepacietību katru gadu skolēni gaida skatuves runas konkursus.Pēdējos gadus šis konkurss notiek neierastā formātā,skolēni tiek filmēti un tiek iesūtīts video. Uzņemt šādu video ar pirmo reizi nav nemaz tik viegli-pietrūkst skatītāju, pie kameras zūd uzmanība un koncentrēšanās spējas.

Kristaps
Neskatoties uz dažādām neērtībām,4 Liepu pamatskolas skolēni (Domenika Tjarve, Loreta Runča, Karīna Orlova un Kristaps Kaupers) sasparojās un iemācījās divus tekstus, lai varētu piedalīties novada skatuves runas konkursā. Skolēnus konkursam gatavoja skolotājas Marija Golubcova un Inese Kokoreviča. Esam saņēmuši rezultātus. Ir liels prieks par 6.klases skolnieci Domeniku Tjarvi un 8.klases skolnieku Kristapu Kauperu, kuru ierunātie video ir izvirzīti uz skatuves runas konkursa 2.kārtu!Lepojamies!Turam īkšķus par viņu izdošanos 2.kārtā!

 

Inese Kokoreviča,
Liepu pamatskolas skolotāja

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022