Aprīlis ir putnu mēnesis!

FaceBook  

putnu laiks

Aprīlī mostas daba un atgriežas no siltajām zemēm lidojošie ceļotāji. Tad mūsu apkārtne piepildās ar burvīgām skaņām, un katrā klasē caur atvērtiem logiem skan putnu dziesmas.
Mūsu Laizānu parks ir unikāla dabas vieta, kur mīt putni no vairākām putnu sugām. Dobumperētājiem putniem (mājas strazdi, zīlītes, mušķērāji, baltās cielaviņas, pūces u.c.), kuri dabiskos apstākļos savu ligzdu iekārto dažādos dobumos, trūkst tādu lieldobumainu vecu koku. Lai palielinātu pieejamo ligzdvietu daudzumu, cilvēki izgatavo un uzstāda putnu būrīšus. Mūsu parka putni arī gaida no mums jaunas “mājiņas”, lai izaudzētu mazuļus. Tādēļ no 1.04. līdz 11.04. Liepu skolā tika paziņots laiks strazdu un zīlīšu putnu būrīšu izgatavošanai.

Darbs ir paveikts! Lielu paldies gribētos pateikt par atsaucību un labsirdību Renātam Danilovam(1.kl.), Glebam Počkajevam(1.kl.), Ruslanam Sokolam(4.kl.), Romanam Karziņinam(4.kl.), Maksimilianam Savickim(8.kl.) un viņu vecākiem, kā arī 7.,9.klases skolēniem, mājturības un tehnoloģiju skolotājam Valdim Snikerim.
Tas nav sarežģīti! Vajag tikai vēlēties palīdzēt putniem!

Rita Koroļkova
Liepu pamatskolas bioloģijas skolotāja

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022