Skolēniem uzdāvināti didaktisko materiālu komplekti

FaceBook  

Didaktiskie materiali 506 x 675

14.februārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde uzdāvināja Liepu pamatskolai divus didaktisko materiālu komplektus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei, ko izveidojusi Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā”. Spēļu komplektā ir 20 aizraujošas spēles burtu un skaņu apguvei, vārdu krājuma pilnveidei un daudz citu interesantu spēļu.
Lai skolēniem izdodas apgūt un pilnveidot latviešu valodu aizraujoši un interesanti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022