• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


„Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām "

FaceBook  

Publicēts: 04.02.2014.

„Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām "

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/2

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vajadzībām

CPV kods: 09134220-5 – dīzeļdegviela (NE 590), 09132100-4 – bezsvina benzīns.

4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzekne, Daugavpils, Rīga, Ventspils, Liepāja, Jēkabpils.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līgumā noteiktās kopējas līguma summas pilnīgai izpildei.

6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 17.februārim, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 


 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022