Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Atgādinājums pašvaldības zemju nomniekiem!

AZF 009

Cienījamie Ozolaines pagasta iedzīvotāji! 
Atgādinām, ka saskaņā ar noslēgto zemes nomas Līguma nosacījumiem, Nomnieka pienākums ir norēķināties Līgumā norādītajā termiņā un maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 0.1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, ja Nomnieks nav veicis samaksu noteiktajā termiņā.

Lasīt tālāk ...

Apstiprināts Ozolaines pagasta pārvaldes 2021.gada budžets

Budžeta prezentācija2021

21. janvārī tiešsaistes režīmā norisinājās Rēzeknes novada domes sēde, kurā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija pašvaldības budžeta 2021. gadam pieņemšana. Sēdē piedalījās 13 no 17 domes deputātiem. Visiem deputātiem balsojot “par”, tika apstiprināts šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 28 490 486 Eur apmērā un izdevumiem 36 092 589 Eur apmērā.
Savukārt struktūrvienības "Ozolaines pagasta pārvalde" šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 584 609 Eur apmērā un izdevumiem 712 160 Eur apmērā.

Lasīt tālāk ...

Ozolaines skolai – 150!

Ozolaines pamatskola

Baltā skola! Skola balta kā ievziedi pavasarī un balto vizbuļu klājiens, kā mākoņi vasaras debesīs un kā sniegs.....
Ozolaines skola! 2021.gadā aprit 150 gadi kopš tā laika, kad 19. gadsimta 70 gados Tu vēri savas durvis pirmajiem mācīties gribošajiem skolēniem. Daudz laika ir aiztecējis, daudz kas mainījies. Pa šo laiku mainījušās paaudzes, mācību programmas, politiskās iekārtas, skolas nosaukumi. Ir aizritējuši gadi..... Arī Tevis, skola, kopš 2004. gada vairs nav. Taču tikpat balta un skaista, ieskauta vecā ābeļdārza un egļu ielokā, pa kuru zariem lēkā ņipras vāveres, stāv ēka. Stāv ēka un tagad pilda citas funkcijas- ne mazak nozīmīgas un nepieciešamas pagasta ļaudīm. Taču ikviens, kurš kādreiz šeit ir mācījies, garām braucot vai ejot nodomā: „Mana skola”.

Lasīt tālāk ...

Biedrība ESTO īsteno sabiedrības līdzdalību veicinošas aktivitātes projektā „Klausies. Saproti. Rīkojies!”

Esto

Rēzeknes novada, Ozolaine pagasta biedrība ESTO ir viena no 27 nevalstiskajām organizācijām, kuras 2020.gadā saņēma finansējumu pirmajā Stratēģisko projektu konkursa programmā „Demokrātijas kultūra”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Šajā projektu konkursā atbalstu saņēma piecas Latgales nevalstiskās organizācijas. Šobrīd ir sākušās pirmās aktivitātes trīs gadu projektā „Klausies, Saproti. Rīkojies!”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos un sekmēt Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti.

Lasīt tālāk ...

Ozolaines senioru klubam "Uguntiņa" 6 gadi!

Seniori2020JPG

2021. gada gada 13.janvārī aprit 6 gadi, kopš Ozolaines TN dibināts senioru klubs "Uguntiņa". Vēlos izteikt cieņu mūsu senioru kluba dalībniecēm, kuras, aizejot pensijā, aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīve un priecē mūs ar savu dzīves pieredzi un talantu.
Cien. kluba "Uguntiņa" dalībnieces!
Apsveicu Jūs ar mūsu klubiņa svētkiem. Šajā smagājā periodā Jums novēlu izturību un veselību. Lai tuvinieki mīl un rūpējas, ieklausās Jūsu padomos. Lūgsim Dievu, lai mēs varētu ātrāk tikties iemīļotā vietā - Ozolaines TN pie karstas tējas tasītes.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020