• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Arī Tev ir iespēja stāties Zemessardzē

IMG 7762

Svinīgā zvēresta došana zemessargiem, 20. 07. 2020. (R. Bernānes foto)

Esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem, un Tevi interesē saturīgi pavadīts laiks?
Patīk izaicinājumi? Vēlies apgūt militārās pamatiemaņas un būt savas zemes sargs?
Tad apmācības Zemessardzē ir domātas tieši Tev!
Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā (Jaunatnes ielā 2) apmācību laikā Tev būs iespēja pārbaudīt ne vien savas fiziskās spējas, bet apgūt ieroču, šaušanas, sakaru un ierindas apmācību, topogrāfiju, orientēšanas, kā arī lauka kaujas iemaņas un citas militārās zināšanas.
Zemessardze dod iespēju Latvijas pilsoņiem no pamatnodarbošanās – darba vai studijām - brīvajā laikā iesaistīties militārajā apmācību procesā. Par katru apmācību dienu zemessargs saņem kompensāciju 32,72 eiro apmērā un uzturdevu vai tās kompensāciju 9,96 eiro dienā.
Ierobežojumi, kas aizliedz stāties Zemessardzē – nedrīkst atrasties narkologa vai psihiatra uzraudzībā un nedrīkst būt krimināli sodītam. Plašāk par iestāšanās nosacījumiem skaties Zemessardzes mājas lapā www.zs.mil.lv sadaļā “Stājies Zemessardzē!”. Tur atrodama arī citu Zemessardzes bataljonu kontaktinformācija.

Lasīt tālāk ...

Atgādinājums pašvaldības zemju nomniekiem!

AZF 009

Cienījamie Ozolaines pagasta iedzīvotāji! 
Atgādinām, ka saskaņā ar noslēgto zemes nomas Līguma nosacījumiem, Nomnieka pienākums ir norēķināties Līgumā norādītajā termiņā un maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 0.1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, ja Nomnieks nav veicis samaksu noteiktajā termiņā.

Lasīt tālāk ...

Apstiprināts Ozolaines pagasta pārvaldes 2021.gada budžets

Budžeta prezentācija2021

21. janvārī tiešsaistes režīmā norisinājās Rēzeknes novada domes sēde, kurā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija pašvaldības budžeta 2021. gadam pieņemšana. Sēdē piedalījās 13 no 17 domes deputātiem. Visiem deputātiem balsojot “par”, tika apstiprināts šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 28 490 486 Eur apmērā un izdevumiem 36 092 589 Eur apmērā.
Savukārt struktūrvienības "Ozolaines pagasta pārvalde" šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 584 609 Eur apmērā un izdevumiem 712 160 Eur apmērā.

Lasīt tālāk ...

Ozolaines skolai – 150!

Ozolaines pamatskola

Baltā skola! Skola balta kā ievziedi pavasarī un balto vizbuļu klājiens, kā mākoņi vasaras debesīs un kā sniegs.....
Ozolaines skola! 2021.gadā aprit 150 gadi kopš tā laika, kad 19. gadsimta 70 gados Tu vēri savas durvis pirmajiem mācīties gribošajiem skolēniem. Daudz laika ir aiztecējis, daudz kas mainījies. Pa šo laiku mainījušās paaudzes, mācību programmas, politiskās iekārtas, skolas nosaukumi. Ir aizritējuši gadi..... Arī Tevis, skola, kopš 2004. gada vairs nav. Taču tikpat balta un skaista, ieskauta vecā ābeļdārza un egļu ielokā, pa kuru zariem lēkā ņipras vāveres, stāv ēka. Stāv ēka un tagad pilda citas funkcijas- ne mazak nozīmīgas un nepieciešamas pagasta ļaudīm. Taču ikviens, kurš kādreiz šeit ir mācījies, garām braucot vai ejot nodomā: „Mana skola”.

Lasīt tālāk ...

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021