Pedagoģiskais kolektīvs

FaceBook  

Vinera

 

Vinera Dimpere

Maltas vidusskolas direktore 

 

Galina

 

Gaļina Bogdanova

 Struktūrvienības vaditāja

Matemātikas skolotāja

   

             

 

Inara Blinova

Mūzikas un latviešu valodas skolotāja

 

fjodorovs

 

Igors Fjodorovs

Sporta skolotājs

 

 

golubcova

 

Marija Golubcova

Krievu valodas un literatūras skolotāja

 

            

 

 Nellija Kotebo

Viziālās mākslas skolotāja

 

 

 

 

            

 

Olga Rapša

Angļu valodas skolotāja

 

            

 

Inese Kokoreviča

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

gulbinska

 

Tatjana Guļbinska

Sākumskolas un mājturības skolotāja

 

  doroscnoks

 

 Aleksandrs Doroščonoks

Informātikas un mājturības skolotājs

                     

 

 

             

 

Volha Isakina

Matemātikas skolotāja

 

  snikeris

 

 Valdis Snieris

Fizikas skolotājs

 

 

             

 

Rita Koroļkova

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja

 

demidjuka

 

Jekaterina Demidjuka

Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja

 

vinogradova

 

 

Ludmila Vinogradova

Sākumskolas skolotāja

   
             

 

Alīna Kozireva

Sākumskolas skolotāja

 
Copyright (c) Ozolaines pagasts 2016