Pagasts

FaceBook  

Ozolaines pagasts atrodas Rēzeknes novada centrālajā daļā uz dienvidrietumiem no Rēzeknes pilsētas. Pagasta administratīvais centrs kopš 2016.gada 4.novembra ir Ozolaine. Juridiskā adrese: "Lazdas", Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633. 

Ozolaine

Vēsture:

Vēsturiski Ozolaines un Ozolmuižas pagasts bija viens pagasts. Ozolaines pagasta padome pirmo reizi ir pieminēta 1949.gadā, kā Latvijas PSR Rēzeknes rajona Ozolaines ciema Darba ļaužu deputātu padome. Tā atradās Balbišu ciemā. No 1994.gada maija tika ievēlēta LR Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta padome, atrašanās vieta - Bekšu ciemā. 2009.gadā Latvijā notika pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Pēc reformas Ozolaines pagasta padome apvienojās lielākā pašvaldībā jeb Rēzeknes novadā. 2009.gada jūlijā ieguva nosaukumu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde. Līdz 2016.gada 3.novembrim Ozolaines pagasta pārvaldes administratīvais centrs ir Bekši un tie atrodas 14 km no Rēzeknes.

Platība:

Ozolaines pagatsa platība sastāda 8043,1 ha, tajā skaitā: ūdeņi – 158.9 ha, meži – 1860,0 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 4513,5 ha. Pagasta teritorijā ir paugurains reljefs (līdz pat 170 m virs jūras līmeņa). Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm mijoties ar mežu puduriem, veidojas mozaīkveida dabas ainavas. Atpūtnieki no tuvās un tālās apkārtnes iecienījuši Gaiduļu ezeru, kas vilina ar sakopto krastmalu, tīro ūdeni, labu piebraucamo ceļu un priežu mežu apkārt ezeram.

Iedzīvotāji:

Ozolaines pagasta teritorijā iedzīvotāju skaits ir 2032 [Avots: PMLP, dati uz 01.01.2017.], kas ir trešais lielākais radītājs Rēzeknes novadā pēc Maltas un Silmalas pagasta. Vidējais apdzīvojuma blīvums pagasta teritorijā 24,1cilv/km2.
Ozolaines pagastā no kopējā iedzīvotāju skaita krievu tautības iedzīvotāji sastāda 54%, latvieši 38%, nenosauktās tautības 3%, poļu tautības 2%, ukraiņu tautības 1% citas tautības 2%.
Iedzīvotāju vecuma struktūra Ozolaines pagastā pēdējos gados ir nedaudz mainījusies. Uz 2016.gada 1. janvāri līdz darbspējas vecuma (bērni līdz 14 gadu vecumam) iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā Ozolaines pagastā sastāda 15 %, darbspējas vecuma – 70 % un virs darbspējas vecuma - 15 %.

Apdzīvotas vietas:

Vēsturiskais apdzīvojamais tips Ozolaines pagastā ir sādža. Ozolaines pagasta teritorijā atrodas divas samērā lielas apdzīvotas vietas, kurās ir lielākā iedzīvotāju koncentrācija. Lielākā no tām ir vasarnīcu ciems – Pleikšņi. Pleikšņu ciems nav pagasta centrs, bet blīvais apdzīvojums tajā ir izskaidrojams ar to, ka Pleikšņu ciems robežojas ar Rēzeknes pilsētu. Otra apdzīvotākā vieta ir Bekšu ciems.

Satiksme:

Pagasta teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnija: Berlīne – Varšava – Viļņa – Daugavpils – Rēzekne – St.Pēterburga.

1.šķiras valsts nozīmes autoceļi: Krievijas rob. (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas rob. (Medumi) un Rēzeknes apvadceļš.

Derīgie izrakteņi:

Galvenie derīgie izrakteņi pagasta teritorijā ir smilts un grants, ko iegūst galvenokārt nelielos karjeros un izmanto betona ražošanai un ceļu būvei.


 

Ozolaines pagasta HIMNA (autore I.Rampāne) 4 20140227 1531919912

Ozolaine
Zila debess, zelta saule-
Manas mājas te.
Tēvu tēvu zeme artā
Saules krāsās mirdz.

Piedz.
Ozolaine, Ozolaine-
Staltās birzis šalc.
Ozolaine, Ozolaine
Manu sirdi sauc.

Paiet gadi, aiztrauc mūži
Vienmēr jauna tu.
Ziemas salā, vas’ras tveicē
Esi dārga man.

Piedz.
Ozolaine, Ozolaine-
Staltās birzis šalc.
Ozolaine, Ozolaine
Manu sirdi sauc.

 

Pasākumu kalendārs

Afiša

 lv100

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasts 2016