Kapsētas

FaceBook  

Ozolaines pagastā esošo kapsētu saraksts apstiprināts Rēzeknes novada teritorijas plānojumā.

Nr.

p.k.

Kapsētas nosaukums Adrese

Teritorija

(ha)

Veids

Darbojas/

slēgta

 1. Andronovas kapsēta Andronova 0,5 cilvēku darbojas
 2. Balbišu kapsēta Balbiši 0,5 cilvēku darbojas
 3. Bekšu kapsēta Bekši 1,5 cilvēku darbojas
 4. Blinu kapsēta Benislovova 0,15 cilvēku darbojas
 5. Deimaņu kapsēta Dreimaņi 0,7 cilvēku darbojas
 6. Dzeņu kapsēta Dzeņi 0,3 cilvēku darbojas
 7. Groverišku kapsēta Groveriški 0,7 cilvēku darbojas
8. Slobodas kapsēta Groveriški 0,4 cilvēku darbojas
 9. Jeroščenku kapsēta Jeroščenki 0,15 cilvēku darbojas
 10. Kampišku kapsēta Kampiški 1,1 cilvēku darbojas
 11. Barkānu kapsēta Kampiški 0,3 cilvēku darbojas
12. Brāļu kapi Kampiški 0,15 cilvēku slēgta
13. Kivku kapsēta Kivki 1,5 cilvēku darbojas
 14. Križevniku kapsēta Križevniki 0,8 cilvēku darbojas
 15. Laizānu kapsēta Laizāni 0,3 cilvēku darbojas
 16. Losu kapsēta Losi 0,5 cilvēku darbojas
 17. Plekšņu kapsēta Pleikšņi 0,15 cilvēku slēgta
 18. Ritiņu kapsēta Ritiņi 0,5 cilvēku darbojas
 19. Ruņču kapsēta Ruņči 0,3 cilvēku darbojas
 20. Skuju kapsēta Skujas 0,3 cilvēku darbojas
 21. Škvarku kapsēta Škvari 0,4 cilvēku darbojas
 22. Tēviņu kapsēta Tēviņi 0,7 cilvēku darbojas
 23. Usvišu kapsēta Usviši 0,3 cilvēku darbojas

 

 

Pasākumu kalendārs

Afiša

 lv100

kontakti

AVIZE

Draugiem.lv

FB

twitter

instagram

Youtube


   


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
LielaTalkaLogo 2017 LV

RTA

bta logo Komunikaciju CMYK


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190
Copyright (c) Ozolaines pagasts 2016