Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2015.gadam

Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2015.gadam
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/20

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2015.gadam
CPV kods: 60140000-1 (neregulāri pasažieru pārvadājumi).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 10.novembrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 29.10.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 11.11.2014.


Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no "Daina 150" līdz "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads

06.10.2014.
Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no "Daina 150" līdz "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/19
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no "Daina 150" līdz "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: 14 (dienas) no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 17.oktobrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 06.10.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 20.10.2014.


Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no Ābeļu ielas mājas Nr.150 līdz Grants ielas "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads

30.09.2014.
„ Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no Ābeļu ielas mājas Nr.150 līdz Grants ielas "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/18

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no Ābeļu ielas mājas Nr.150 līdz Grants ielas "Daina 132", Pleikšņos Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).

4. Iepirkuma izpildes vieta: Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 14 (dienas) no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst.15-30 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 30.09.2014.


Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam

30.09.2014.
„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības
Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam"

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/17

2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

3. Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2015.gadam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikumā).
CPV kods: 15000000-8.

4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

5. Iepirkuma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas.

6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 13.oktobrim, plkst.16.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 30.09.2014.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 29.10.2014.


 

Pasākumu kalendārs

Afiša

 lv100

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasts 2013-2018