Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2017.gadam

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2016/9
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta skolēnu pārvadāšanai 2017.gadam
CPV kods: 60140000-1 (neregulāri pasažieru pārvadājumi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.novembrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 11.11.2016.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 25.11.2016.

Iepirkuma līgums


Pārtikas produktu piegāde Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “ Jāņtārpiņš” vajadzībām 2017.gadā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2016/8
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “ Jāņtārpiņš” vajadzībām 2017.gadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikumā). CPV kods: 15000000-8.
4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no 2017.gada 2.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 7.novembrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, pēc adreses: “Lazdas”, Balbši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 26.10.2016.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 15.12.2016.

Iepirkuma līgums Nr.6.3/1, Iepirkuma līgums Nr.6.3/4/5/12, Iepirkuma līgums Nr.6.3/2, Iepirkuma līgums Nr.6.3/3, Iepirkuma līgums Nr.6.3/6, Iepirkuma līgum Nr.6.3/8, Iepirkuma līgums Nr.6.3/5, Iepirkuma līgums Nr.6.3/7


Sociālās dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana par administratīvo ēku

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2016/7
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Sociālās dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana par administratīvo ēku
CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5.Līguma izpildes laiks - no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 16.septembrim.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 1.augustam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Tehniskais projekts
Publicēts: 20.07.2016.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 08.08.2016.


Remontdarbu veikšana Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestādēs 2016.gadā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2016/6
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Remontdarbu veikšana Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestādēs 2016.gadā
CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi); iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
4. Iepirkuma izpildes vieta: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Līguma izpildes laiks - no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz:
5.1.Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Liepu pamatskolā 2016.gada 22.jūlijam;
5.2.Pagasta pārvaldes telpu remontdarbi 2016.gada 31.augustam;
5.3.Liepu pamatskolas telpu remontdarbi 2016.gada 12.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 28.jūnijam plkst.16-15 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 15.06.2016.


Par iepirkuma (id.Nr.OPP 2016/5) pārtraukšanu

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 15.06.2016. lēmumu Nr.2 iepirkums „Remontdarbu veikšana Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iestādēs 2016.gadā” (id.Nr.OPP 2016/5) tika pārtraukts.


Pasākumu kalendārs

Afiša

 lv100

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasts 2013-2018