Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, divu posmu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2018/1
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
divu posmu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
CPV kods: 71240000-2 (arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts Pleikšņu ciems.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 31.oktobrim. Autoruzraudzība - līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 2.maijam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma nolikums
Publicēts: 19.04.2018.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 03.05.2018.


 

Kalendārs

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020